Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 06.12.2019 nájom 2019-Rovníková 9 201902615 Sp.vl.b.Rovníko9_510H 101.92€
Faktúra 06.12.2019 cyky 201902614 Konex spol. s r.o. 38.99€
Faktúra 06.12.2019 inovácia sekun.rozvodov OST 523 201902610 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 21,598.63€
Faktúra 06.12.2019 vyjadrenie k exist. PTZ - SVR 11311 201902609 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 15.00€
Faktúra 06.12.2019 odstránenie hav. SVR 1805 201902608 Bodroginvest, s.r.o. 990.08€
Faktúra 06.12.2019 odstr.havárie SVR 2171 201902607 Bodroginvest, s.r.o. 4,867.17€
Faktúra 06.12.2019 odstr.havárie SVR 513 201902606 Bodroginvest, s.r.o. 2,496.12€
Faktúra 06.12.2019 odstránenie hav. SVR 991 201902605 Bodroginvest, s.r.o. 3,802.02€
Faktúra 06.12.2019 odstr.havárie SVR 545 201902604 Bodroginvest, s.r.o. 3,971.57€
Zmluva 06.12.2019 Kúpna zmluva 72/2019 HYCA s.r.o.
Zmluva 05.12.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1080090129 Židovská náboženská obec Košice
Zmluva 05.12.2019 Servisná zmluva 73/2019 CORA GEO, s.r.o.
Faktúra 05.12.2019 výmena sekun.rozvodov TÚV OST 1054 201902634 Bytový podnik MK_10H 16,087.87€
Faktúra 05.12.2019 el.energia 10/19 201902633 Str.odb.šk.želez_881H 358.91€
Faktúra 05.12.2019 PHM 11/2019 201902617 OMV Slovensko s.r.o. 1,927.05€
Faktúra 05.12.2019 vyjadrenie k exis.sietí-Moder.OST 2773 201902600 Alternet, s.r.o. 42.78€
Faktúra 05.12.2019 vyjadr.k exist. sietí-Moder.OST 5610 201902599 Alternet, s.r.o. 36.78€
Faktúra 05.12.2019 kábel dátový 201902582 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 88.09€
Faktúra 05.12.2019 kábel,svietidlo 201902581 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 308.95€
Faktúra 05.12.2019 vytýčenie vedení 201902535 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 54.00€
Faktúra 05.12.2019 vyjadrenie k existencii vedení 201902519 Delta Online spol. s r.o., 72.00€
Faktúra 05.12.2019 nerezový zásobník 201902511 Migret, s.r.o. 18,172.80€
Faktúra 05.12.2019 telefónne poplatky 201902420 Orange Slovensko, a.s. 284.48€
Faktúra 05.12.2019 monitoring voz. 10/19 201902412 Orange Slovensko, a.s. 534.05€
Faktúra 04.12.2019 rukavice, pracovná obuv 201902510 GoBaKo, s.r.o. 27.96€
Faktúra 04.12.2019 vyjadrenie k exist. podz.ved. dľa obj. 201902471 ANTIK Telecom s.r.o. 33.60€
Faktúra 03.12.2019 parkovacie karty-od 1.12.2019 201902630 Mesto Košice_20H 6,750.00€
Faktúra 03.12.2019 poštovné 10/2019 201902554 Slovenská pošta, a.s._670H 664.00€
Faktúra 03.12.2019 teplo 201902527 Tepláreň Košice,_120H 3,199,976.63€
Faktúra 03.12.2019 ZFD k prijatej platbe 201902506 Tepláreň Košice,_120H 337,174.00€
Faktúra 03.12.2019 ZFD ku prij.platbe 10/19 201902492 Tepláreň Košice,_120H 337,174.00€
Faktúra 03.12.2019 súdok-vratný obal MP 201902411 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -19.20€
Faktúra 03.12.2019 paleta-vratný obal MP 201902410 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -268.80€
Faktúra 03.12.2019 súdok-vratný obal ČH 201902409 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -48.00€
Faktúra 03.12.2019 súdok ČH 201902408 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -120.00€
Faktúra 03.12.2019 paleta,vratný obal,súdok ČH 201902407 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -475.20€
Faktúra 03.12.2019 paleta vratný obal ČH 201902406 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o -28.80€
Faktúra 03.12.2019 vyúžívanie komun.siete Antik 201902392 ANTIK Telecom s.r.o. 3,117.12€
Faktúra 03.12.2019 denný záznam o výkone vozidla 201902351 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 22.73€
Faktúra 03.12.2019 istič, žiarovka 201902342 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 246.08€
Faktúra 03.12.2019 poplatok za vyjadrenie moderniz. OST 2773 201902341 SPP - distribúcia , a.s. 120.00€
Faktúra 03.12.2019 poplatok za vyjad. -Moderniz.SVR okruhu OST 5610 201902339 SPP - distribúcia , a.s. 120.00€
Faktúra 03.12.2019 odborná príprava obsluhy kotlov 201902251 SKA-vzdelávací servis 42.00€
Faktúra 03.12.2019 vzdelávacie služby na seminári 201902243 EDOS-PEM s.r.o. 69.00€
Faktúra 03.12.2019 dobr. ku fa 201902128 201902233 ODOS, s. r. o. -12.89€
Faktúra 03.12.2019 časopis Bazén a sauna 2019/2020 201902231 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 19.50€
Faktúra 03.12.2019 sk.doména-kúpaliská ČH a MP 201902228 Websupport, s.r.o. 57.28€
Faktúra 03.12.2019 školenie-Líšková-Správa reg. a reg.por. 201902203 EDOS-PEM s.r.o. 69.00€
Faktúra 03.12.2019 vrátený tovar Alegria Intense 201902099 Martin Goliáš -35.88€
Faktúra 03.12.2019 vrátený tovar plav. ČH 201902064 CROMATOP, s.r.o. -1,574.89€