Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 12.04.2021 materiál 202100720 JUMI s.r.o. 639.25€
Faktúra 12.04.2021 materiál 202100717 AQUA PLAST SK s.r.o. 89.64€
Faktúra 12.04.2021 odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 202100715 MOLIP s.r.o. 9,069.27€
Faktúra 12.04.2021 odstránenie poruchy SVR 1174 Adlerova 21 202100714 MOLIP s.r.o. 5,680.66€
Faktúra 12.04.2021 odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká 14 202100713 MOLIP s.r.o. 6,665.16€
Faktúra 12.04.2021 odstránenie poruchy SVR 555 Bernoláková 29 202100712 MOLIP s.r.o. 4,745.56€
Faktúra 12.04.2021 odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 202100711 MOLIP s.r.o. 7,719.91€
Faktúra 12.04.2021 materiál 202100709 ARPOS, spol. s.r.o. 471.98€
Faktúra 12.04.2021 el.energia 2/2021 Palackéko 14 202100708 Str.odb.šk.želez_881H 438.87€
Zmluva 12.04.2021 Zmluva č. 30-000160633PO2021 18/2021 Východosl.vodár.spol. a.s_324H
Zmluva 08.04.2021 Rámcová zmluva o dielo 17/2021 KULOMB s.r.o.
Faktúra 08.04.2021 monitoring voz. 02/2021 202100512 Orange Slovensko, a.s. 743.56€
Faktúra 08.04.2021 hovorné 02/21-rod.prislušníci 202100534 Orange Slovensko, a.s. 160.96€
Faktúra 08.04.2021 materiál 202100629 Migret, s.r.o. 114.72€
Faktúra 08.04.2021 OOPP 202100633 GoBaKo, s.r.o. 191.57€
Faktúra 08.04.2021 materiál 202100672 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 67.90€
Faktúra 08.04.2021 materiál 202100673 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 44.15€
Faktúra 08.04.2021 materiál 202100674 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 22.19€
Faktúra 08.04.2021 materiál 202100675 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 135.85€
Faktúra 08.04.2021 TK a EK motorových vozidiel 202100696 DEKRA Slovensko s.r.o. 110.00€
Faktúra 08.04.2021 hav. oprava potrubia Ždiarska 202100700 DUCI s.r.o. 7,788.00€
Faktúra 08.04.2021 výrub stromov Modernizácia časti SVR OST2773 202100701 FEROPOL s.r.o. 1,579.24€
Faktúra 08.04.2021 nájomné 2020, Raketová 202100718 Sp.vl.b. - Rak_504H 66.40€
Zmluva 08.04.2021 Rámcová zmluva o dielo 16/2021 KULOMB s.r.o.
Zmluva 07.04.2021 Nájomná zmluva č. 2021000565 15/2021 Mesto Košice
Faktúra 07.04.2021 konvertor, zálohový zdroj MKP 202100699 RS Alfa, spol. s r.o, Košice 972.00€
Faktúra 07.04.2021 materiál 202100698 AQUA PLAST SK s.r.o. 358.88€
Faktúra 07.04.2021 vytýčenie IS 202100695 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 15.00€
Faktúra 07.04.2021 kamenino DDK FR 0/4B 202100694 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 43.52€
Faktúra 07.04.2021 materiál 202100628 Migret, s.r.o. 362.40€
Faktúra 07.04.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202100620 MONTRÚR s.r.o. 156.92€
Faktúra 06.04.2021 materiál 202100697 ARPOS, spol. s.r.o. 1,002.79€
Faktúra 06.04.2021 nájom 2021 - Jenisejská 43 202100685 Spoloč.vlast.bytov JENISEJ 53.78€
Faktúra 06.04.2021 vyjadrenie havária teplovodu Bernolákova 202100687 Delta Online spol. s r.o., 72.00€
Faktúra 06.04.2021 kanc.potreby 202100688 PAPIER SERVIS, s.r.o 195.61€
Faktúra 06.04.2021 kanc.potreby 202100689 PAPIER SERVIS, s.r.o 41.50€
Faktúra 06.04.2021 kanc.potreby 202100690 PAPIER SERVIS, s.r.o 156.24€
Faktúra 06.04.2021 kanc.potreby 202100691 PAPIER SERVIS, s.r.o 46.80€
Zmluva 01.04.2021 Nájomná zmluva č: 2021000566 14/2021 Mesto Košice_06_1010011416
Faktúra 01.04.2021 bezpečnostné vložky MKP 202100655 DT - FABKe s.r.o. 458.29€
Objednávka 01.04.2021 PPR - DG 202150300 AQUA PLAST SK s.r.o. 89.64€
Objednávka 01.04.2021 Údržba tlačiarne 202150299 AutoCont s.r.o. 50.40€
Objednávka 01.04.2021 Elektro materiál 202150298 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 30.71€
Objednávka 01.04.2021 Prietokové spínače 202150297 MARTEL ENERGO s.r.o. 154.08€
Objednávka 01.04.2021 Elektro materiál 202150296 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 32.71€
Objednávka 01.04.2021 oprava vozidla Škoda Fábia kombi 202150295 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 630.92€
Objednávka 01.04.2021 stravné lístky na 04/2021 202150294 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 13,674.00€
Objednávka 01.04.2021 oprava vozidla Citroen Berlingo 202150293 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 300.00€
Objednávka 01.04.2021 tesnenie 202150292 REMESPLUS Industry s.r.o. 194.40€
Objednávka 01.04.2021 elektro materiál-acedur 202150291 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 21.65€