Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 18.04.2019 preplatok z pois. zmuvy - odhl. zamest. 201990004 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. -25.75€
Faktúra 18.04.2019 vytýčenie OST KVP-mod.rozvodov 201900843 Dop.podnikMKa.s._847H 23.90€
Faktúra 18.04.2019 vyjadrenie k podz. ved. moderniz. OST 1805 201900733 Dop.podnikMKa.s._847H 23.90€
Faktúra 18.04.2019 ZFD k prijatej platbe za 3/19 201900783 Tepláreň Košice,_120H 393,188.46€
Faktúra 18.04.2019 ZFD k prij .platbe 3/19 2.časť 201900784 Tepláreň Košice,_120H 412,101.50€
Faktúra 18.04.2019 ekolog.popl.k DD 201900386 201900686 HAGARD: HAL, spol. s r.o. -5.72€
Faktúra 18.04.2019 vyjad.k exist.sietí-Moderniz.OST 2771 201900707 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 13.90€
Faktúra 18.04.2019 vytýčenie -Moderniz.OST 5610 201900847 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 13.90€
Faktúra 18.04.2019 vyjadrenie ku telekom.zar.-rekonštr. KVP 4.časť 201900644 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 13.90€
Faktúra 18.04.2019 vytýčenie vedení moderniz. OST 2771 201900803 Dop.podnikMKa.s._847H 15.94€
Faktúra 18.04.2019 spotreba plynu Mäsiarska 201900839 innogy Slovensko s.r.o. 227.23€
Faktúra 18.04.2019 spotreba plynu, Masarykova, Komenského 201900838 innogy Slovensko s.r.o. 3,865.82€
Faktúra 18.04.2019 spotreba plynu, Kupeckého, Zborovksá 201900837 innogy Slovensko s.r.o. 3,581.88€
Faktúra 18.04.2019 spotreba plynu Hellova 201900836 innogy Slovensko s.r.o. 131.34€
Faktúra 18.04.2019 meteorolologické informácie 201900831 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30€
Faktúra 18.04.2019 vyjadrenie k existencii PTZ - porucha na teplovode 201900824 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 13.00€
Faktúra 18.04.2019 router 201900817 AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice 129.60€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia 201900814 Východoslovenská energ. a.s. 5,660.92€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia 201900813 Východoslovenská energ. a.s. 59,571.52€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia 201900812 Východoslovenská energ. a.s. 7,521.44€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia 201900811 Východoslovenská energ. a.s. 16,226.92€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia 201900810 Východoslovenská energ. a.s. 544.48€
Faktúra 18.04.2019 plyn 3/2019 201900809 innogy Slovensko s.r.o. 37,101.78€
Faktúra 18.04.2019 elektrická energia ČH 201900807 Východoslovenská energ. a.s. 342.06€
Faktúra 18.04.2019 kotúč rezný 201900805 Kar - KO 65.40€
Faktúra 18.04.2019 nájom kontajnera, odvoz odpadu 201900798 KOSIT a.s. 171.60€
Faktúra 18.04.2019 teplo 3/2019 201900797 KOSIT a.s. 1,448.56€
Faktúra 18.04.2019 APC Replacement Battery Cartridge 201900796 Focus computer s.r.o 53.20€
Faktúra 18.04.2019 odpadkový kôš s popolníkom 201900795 B2B Partner s.r.o. 81.60€
Faktúra 18.04.2019 teplo 3/2019 201900793 Tepláreň Košice,_120H 4,052,804.17€
Faktúra 18.04.2019 teplo ČH 201900792 Tepláreň Košice,_120H 2,188.39€
Faktúra 18.04.2019 teplo OST 26950 201900791 Tepláreň Košice,_120H 3,279.06€
Faktúra 18.04.2019 vytýčenie -Rekonšt. KVP 201900790 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 13.00€
Faktúra 18.04.2019 vytýčenie OST 1709.3 201900787 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 120.00€
Faktúra 18.04.2019 odb.príprava viaz.-Štieber 201900786 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 33.00€
Faktúra 18.04.2019 vodné,stočné 1-3/2019 201900769 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 4,970.57€
Faktúra 18.04.2019 voda 3/19 201900768 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 394,733.11€
Faktúra 18.04.2019 stravné lístky 4/19 201900749 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 10,408.13€
Zmluva 17.04.2019 Zmluva o dielo. 11/2019 MENERT spol. s.r.o.
Zmluva 17.04.2019 Zmluva o reklame 10/2019 Mesto Košice
Faktúra 17.04.2019 pohonné hmoty 201900782 OMV Slovensko s.r.o. 3,750.90€
Faktúra 17.04.2019 teplo OST 991 201900780 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 65,881.86€
Faktúra 17.04.2019 telefónne poplatky 201900778 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 177.01€
Faktúra 17.04.2019 telefónne poplatky 201900777 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 241.72€
Faktúra 17.04.2019 kyslík plynný, nájomné fliaš 201900776 Messer Tatragas spol.s.o. 234.12€
Faktúra 17.04.2019 guľ.kohút,klapka,vsuvka 201900774 ARPOS, spol. s.r.o. 1,332.24€
Faktúra 17.04.2019 koleno varné 201900773 ARPOS, spol. s.r.o. 45.70€
Faktúra 17.04.2019 TK a EK KE719BN 201900765 SLOVDEKRA s.r.o. 77.76€
Faktúra 17.04.2019 revízie detektorov úniku plynu na plyn.kot.dľa obj 201900762 AKAM s.r.o. 404.00€
Faktúra 17.04.2019 servisné práce 3/19 201900760 IPECON, s.r.o. 75.00€