Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Zmluva 16.01.2024 06.03.2024 Kolektívna zmluva na rok 2024 16/2024 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice 31679692 Komenského 7 , 04001 Košice
Zmluva 08.03.2023 23.05.2023 Kolektívna zmluva na rok-2023 34/2023 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice 31679692 Komenského 7 , 04001 Košice
Zmluva 31.03.2022 02.04.2022 Zmluva o poskytovaní služieb 31/2022 TECHNIK Slovakia, s. r. o. 36751626 Svätoplukova 28, 82108 Bratislava
Zmluva 25.03.2022 02.04.2022 Rámcová zmluva 30/2022 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 Masarykova 23, 08001 Prešov
Zmluva 25.03.2022 29.03.2022 Rámcová zmluva o dielo 29/2022 MOLIP s.r.o. 43928200 Klátovská 73/39, 04412 Nižný Klátov
Zmluva 22.03.2022 29.03.2022 Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti 28/2022 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves
Zmluva 01.03.2022 29.03.2022 Zmluva č. 22/0175/002 / 182155/ 27/2022 ANTIK Telecom s._06_1030171526 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice
Zmluva 25.03.2022 29.03.2022 Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti 26/2022 KULOMB s.r.o. 50786121 Dolná 148/22, 04417 Slanec
Zmluva 24.03.2022 29.03.2022 Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti 25/2022 KULOMB s.r.o. 50786121 Dolná 148/22, 04417 Slanec
Zmluva 23.03.2022 29.03.2022 Rámcová zmluva o dielo 24/2022 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 Komenského 4980/2, 08001 Prešov
Zmluva 21.03.2022 24.03.2022 Zmluva o poskytrovaní služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 22/2022 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 Kutlíkova 17,
Zmluva 10.03.2022 24.03.2022 Rámcová zmluva o dielo-Oprava a overovanie meračov 23/2022 MENERT spol.s r.o. 17330165 Hlboká 3, 92701 Šaľa
Zmluva 08.03.2022 09.03.2022 Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a služieb 21/2022 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica
Zmluva 07.03.2022 09.03.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb . 20/2022 ACCEPT AUDIT a CONSULTING, 31709117 Baštová 38, 08001 Prešov
Zmluva 01.03.2022 08.03.2022 Zmluva o podnájme 19/2022 Alexandra Ondrašovičová - Flipper 32478861 Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice
Zmluva 03.03.2022 06.03.2022 Zmluva o dielo 18/2022 EURO-BAU s.r.o. 46738479 Dúhová 40, 04001 Košice
Zmluva 03.03.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1061209622 Bucsková Emília
Zmluva 28.02.2022 03.03.2022 Zmluva o vzájomnej spolupráci 17/2022 ANTIK Telecom s._06_1030171526 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice
Zmluva 08.02.2022 02.03.2022 Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme 16/2022 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 Kálov 356, 01001 Žilina
Zmluva 24.02.2022 02.03.2022 Rámcová zmluva 15/2022 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 Bytčická 12, 01001 Žilina
Zmluva 24.02.2022 25.02.2022 Zmluva o refakturácii vody RSV 1/2022 BYTEX Slovensko, s.r.o. 36171778
Zmluva 24.02.2022 25.02.2022 Zmluva o refakturácii vody RSV 2/2022 BYTEX Slovensko, s.r.o. 36171778
Zmluva 17.02.2022 19.02.2022 Zmluva o podnájme pre umiastnenie reklamného zariadenia 14/2022 Alžbeta Gluchmanová 35423323 Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice
Zmluva 10.02.2022 15.02.2022 Zmluva o refakturácii vody RSV 4/2022 F.O.K. REAL s.r.o. 474744483
Zmluva 15.02.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1050277722 F.O.K. REAL s.r.o. 47474483
Zmluva 08.02.2022 15.02.2022 Rámcová zmluva 13/2022 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Južná trieda č. 117, 04001 Košice
Zmluva 04.02.2022 09.02.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov. 12/2022 Bukovecká s.r.o. 51267772 Štefánikova 42, 04001 Košice
Zmluva 02.02.2022 08.02.2022 Zmluva o poskytovaní právnych služieb pri zastupovaní v súdnych konaniach 11/2022 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 Štúrova 27, 04001 Košice
Zmluva 01.02.2022 03.02.2022 Zmluva o podnájme 10/2022 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
Zmluva 01.02.2022 03.02.2022 Zmluva o podnájme 9/2022 REEST, s.r.o. 50961721 Rampová 5, 04001 Košice
Zmluva 26.01.2022 02.02.2022 Hromadná licenčná zmluva 8/2022 Slov.ochr.zv.autorský 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava
Zmluva 26.01.2022 29.01.2022 Zmluva o dodávke plynu 7/2022 SPP a.s. Bratislava 35815256 Mlynské Nivy 44/a, 82101 Bratislava
Zmluva 28.01.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1100055522 Subop plus s.r.o. 31734359
Zmluva 26.01.2022 28.01.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov. 6/2022 LaGO development s.r.o 50383965 Čermeľská 1, 04001 Košice
Zmluva 17.01.2022 22.01.2022 Zmluva č. 20/2022 5/2022 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 Ipeľská 1, 04011 Košice
Zmluva 14.01.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1070278121 BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice 31663303
Zmluva 12.01.2022 13.01.2022 Kúpna zmluva 4/2022 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863 Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Star
Zmluva 12.01.2022 13.01.2022 Kúpna zmluva 3/2022 RG DEVELOPMENT 2, s. r. o. 52446310 Gorkého 3, Bratislava
Zmluva 07.01.2022 11.01.2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií 2/2022 IVES 162957 Čsl.armády 20, 04118 Košice
Zmluva 04.01.2022 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010719329 ZBEREKO, spol. s r.o. 31732925
Zmluva 30.12.2021 04.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku. 1/2022 Mesto Košice_06_1010011416 691135 Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Zmluva 31.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1030111421 Subop plus s.r.o. 31734359
Zmluva 31.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010081521 Správcovské bytové družstvo IV Košice 216666
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263821 RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. 52446310
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263721 RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. 52446310
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263621 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863
Zmluva 21.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010263521 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863
Zmluva 10.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1110264221 Easy Consulting s.r.o. 50748416
Zmluva 10.12.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010081221 KZC Invest s.r.o. 52360989
Zmluva 07.12.2021 09.12.2021 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údžby stavby klziska / ľadovej plochy/ v areáli Mestského parku v Košiciach 119/2021 Mesto Košice_06_1010011416 691135 Trieda SNP 48/A, 04011 Košice