Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 22.02.2019 právne služby I/2019 201900489 IURISTICO s. r. o. 3,586.80€
Faktúra 22.02.2019 právne služby (Cassovia BIC) 201900475 JUDr.Kucharčík Vladimír 454.78€
Faktúra 22.02.2019 meteorol.inf. 1/19 201900463 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30€
Faktúra 22.02.2019 tepelný výmenník 201900453 Migret, s.r.o. 2,026.32€
Faktúra 22.02.2019 implementácia okien TEDIS 201900452 IPECON, s.r.o. 720.00€
Faktúra 22.02.2019 cisco WS 201900446 AUTOCONT s.r.o. 822.00€
Faktúra 22.02.2019 teplo 1/2019 201900435 Tepláreň Košice,_120H 6,064,892.04€
Faktúra 22.02.2019 teplo ČH 201900434 Tepláreň Košice,_120H 2,643.43€
Faktúra 22.02.2019 teplo 1/2019 201900433 Tepláreň Košice,_120H 5,356.97€
Faktúra 22.02.2019 vodné a stočné 201900391 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 422,533.58€
Faktúra 22.02.2019 stravné lístky 201900379 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 10,935.83€
Faktúra 22.02.2019 ročná intern. aktul.softvéru BTS 201900174 BE-SOFT, a.s. 288.46€
Faktúra 21.02.2019 doména MP a ČH 201900482 Websupport, s.r.o. 57.28€
Faktúra 21.02.2019 el.energia 1/19 201900469 Východoslovenská energ. a.s. 67,354.97€
Faktúra 21.02.2019 el.energia 1/19 201900468 Východoslovenská energ. a.s. 6,097.80€
Faktúra 21.02.2019 el.energia 1/2019 201900467 Východoslovenská energ. a.s. 17,845.73€
Faktúra 21.02.2019 el.energia 1/19 201900466 Východoslovenská energ. a.s. 8,242.85€
Faktúra 21.02.2019 el.energia 1/19 201900465 Východoslovenská energ. a.s. 564.38€
Faktúra 21.02.2019 elektrická energia ČH 201900456 Východoslovenská energ. a.s. 350.46€
Faktúra 21.02.2019 doskový výmenník 201900430 METECH, s.r.o. 147.60€
Faktúra 21.02.2019 vytýčenie- SVR 2779 201900307 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 54.00€
Faktúra 21.02.2019 nájom spol. priest. Petzvalova 13,15 201900298 SVB Petzval KE,Petzv.13_493H 90.29€
Faktúra 21.02.2019 mydlo, indulona, uterák 201900292 PAPIER SERVIS, s.r.o 539.30€
Faktúra 21.02.2019 čistiace prostriedky 201900182 PAPIER SERVIS, s.r.o 32.89€
Faktúra 21.02.2019 elektrický sušič 201900180 PAPIER SERVIS, s.r.o 784.61€
Faktúra 20.02.2019 servisná prehliadka rýpadlonakladač 201900457 HYDREX, s.r.o. 625.75€
Faktúra 20.02.2019 spotreba plynu 201900449 innogy Slovensko s.r.o. 57,795.94€
Faktúra 20.02.2019 vyjadr. o exist. vedení porucha Rastisl.54 201900444 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 13.00€
Faktúra 20.02.2019 PHM za január 2019 201900439 OMV Slovensko s.r.o. 4,984.30€
Faktúra 20.02.2019 sadzobník ponukových cien 201900420 UNIKA Bratislava s.r.o. 17.00€
Faktúra 20.02.2019 vytýčenie vedení 201900414 Východosl.distri_955H 56.78€
Faktúra 20.02.2019 pracovné oblečenie 201900296 GoBaKo, s.r.o. 877.14€
Faktúra 20.02.2019 koleno,prechod,objímka 201900191 MONTRÚR s.r.o. 204.60€
Faktúra 19.02.2019 umývanie vozidiel 1/2019 201900436 Dop.podnikMKa.s._847H 208.10€
Faktúra 19.02.2019 odvoz odpadu, nájom kontajner 201900428 KOSIT a.s. 163.56€
Faktúra 19.02.2019 kyslík plynný, nájom fliaš 201900427 Messer Tatragas spol.s.o. 361.11€
Faktúra 19.02.2019 sk páska 201900424 AQUA PLAST SK s.r.o. 185.76€
Faktúra 19.02.2019 batéria pre modul GSM 201900419 AUTOCONT s.r.o. 1,040.40€
Faktúra 19.02.2019 temasil 201900418 REMESPLUS, s.r.o. 67.44€
Faktúra 19.02.2019 temasil 201900417 REMESPLUS, s.r.o. 81.60€
Faktúra 19.02.2019 trubka, sklo ochranné, rúrka ohybná 201900386 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 203.00€
Faktúra 19.02.2019 temasil 201900416 REMESPLUS, s.r.o. 87.96€
Faktúra 18.02.2019 publikácia čo má vedieť mzdová účt. 201900375 Ajfa Avis s.r.o. 58.80€
Faktúra 18.02.2019 výjazd zás.jed.-monit. Šaca 201900197 G1 MONITOR, s.r.o. 19.80€
Zmluva 18.02.2019 Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX 3/2019 OMV Slovensko s.r.o.
Faktúra 18.02.2019 obhliadka terénu - moderniz. ST2771 201900450 Správa mest.zele_787H 40.00€
Faktúra 18.02.2019 prevzatie odpadu 201900425 ODOS, s. r. o. 475.56€
Faktúra 18.02.2019 plyn Mäsiarska 201900408 innogy Slovensko s.r.o. 555.41€
Faktúra 18.02.2019 plyn Hellova 201900407 innogy Slovensko s.r.o. 257.84€
Faktúra 18.02.2019 plyn Kupeckého 201900406 innogy Slovensko s.r.o. 5,667.55€