Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 22.10.2020 Zmluva o refakturácii vody RSV 1/2020 Stavo-dom SK s.r.o.
Zmluva 22.10.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1040171520 Stavo-dom SK s.r.o.
Zmluva 22.10.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1015361120 LaGO development s.r.o.
Zmluva 22.10.2020 Zmluva o dielo. 89/2020 SERIO s.r.o.
Zmluva 22.10.2020 Dohoda o podpore predaja č. OP190893 88/2020 STAROPRAMEN- SLOVAKIA s.r-o Bratislava
Faktúra 21.10.2020 materiál 202002168 L&š s.r.o. 138.18€
Faktúra 21.10.2020 ročný prístup-daňové centrum 202002188 Poradca podnikateľa,spol.s r.o 291.00€
Faktúra 21.10.2020 vytýčenie kábel.vedení 202002235 Východosl.distri_955H 85.39€
Faktúra 21.10.2020 TK a EK motorových vozidiel 202002238 DEKRA Slovensko s.r.o. 88.20€
Faktúra 21.10.2020 PZS 9/2020 202002239 BE-SOFT, a.s. 153.46€
Faktúra 21.10.2020 plech,profil 202002242 FERONA Slovakia, a.s. 653.07€
Faktúra 21.10.2020 odstránenie poruchy SVR 2773,Humenská 20B 202002243 MOLIP s.r.o. 695.12€
Faktúra 21.10.2020 odstránenie poruchy SVR 507, areál VŠA 202002244 MOLIP s.r.o. 3,474.20€
Faktúra 21.10.2020 overenie, oprava meradiel 202002245 MENERT spol.s r.o. 2,144.22€
Faktúra 21.10.2020 servisné práce 9/2020 202002246 IPECON, s.r.o. 705.00€
Faktúra 21.10.2020 teplo 09/2020 Podjavorinskej 202002264 Tepláreň Košice,_120H 1,131.35€
Faktúra 21.10.2020 teplo plav. ČH 9/20 202002265 Tepláreň Košice,_120H 6,691.33€
Faktúra 21.10.2020 ZF vyjadrenie OST 2771 202002293 Dop.podnikMKa.s._847H 27.90€
Faktúra 21.10.2020 plyn 9/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého 202002262 innogy Slovensko s.r.o. 12,299.75€
Faktúra 21.10.2020 el. energia 9/2020 202002255 Východoslovenská energ. a.s. 313.50€
Faktúra 21.10.2020 el. energia 9/2020 202002254 Východoslovenská energ. a.s. 2,697.92€
Faktúra 21.10.2020 el. energia 9/2020 202002253 Východoslovenská energ. a.s. 28,505.04€
Faktúra 21.10.2020 el. energia 9/2020 202002252 Východoslovenská energ. a.s. 8,862.95€
Faktúra 21.10.2020 inovácia ohrevu TTZ OST 513 202002250 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 128,120.40€
Faktúra 21.10.2020 inovácia ohrevu TTZ OST 1502 202002249 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 45,182.88€
Faktúra 21.10.2020 el. energia 9/2020 202002247 Východoslovenská energ. a.s. 4,170.78€
Faktúra 21.10.2020 právne služby 9/2020 202002237 IURISTICO s. r. o. 2,175.60€
Faktúra 21.10.2020 paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 9/20 202002236 IURISTICO s. r. o. 350.00€
Faktúra 21.10.2020 vyprac.projektu- dážďová prípojka 202002234 TERMOKLIMA, s.r.o. 4,200.00€
Faktúra 21.10.2020 materiál 202002223 MONTRÚR s.r.o. 12.60€
Faktúra 21.10.2020 vodné a stočné HALY JN od 10.06.20 do 10.09.20 202002231 Bytový podnik MK_10H 545.28€
Faktúra 21.10.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002230 Správa mest.zele_787H 909.30€
Faktúra 21.10.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002229 Správa mest.zele_787H 187.32€
Faktúra 21.10.2020 umývanie voz.9/2020 202002226 Dop.podnikMKa.s._847H 230.54€
Faktúra 21.10.2020 obálky 202002225 Twelve, s.r.o. 310.80€
Faktúra 21.10.2020 šablona magnetická 202002224 Twelve, s.r.o. 50.40€
Faktúra 21.10.2020 Projekt odstrán.časti stavby v OST1804 202002220 TERMOKLIMA, s.r.o. 3,432.00€
Faktúra 21.10.2020 plyn 9/2020 202002218 innogy Slovensko s.r.o. 18.44€
Faktúra 21.10.2020 plyn 9/2020 202002217 innogy Slovensko s.r.o. 21.37€
Faktúra 21.10.2020 plyn 9/2020 202002216 innogy Slovensko s.r.o. 653.05€
Faktúra 21.10.2020 plyn 9/2020 202002215 innogy Slovensko s.r.o. 1,288.90€
Faktúra 21.10.2020 stočné 06-09/2020 ČH 202002199 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 1,771.86€
Faktúra 20.10.2020 materiál 202002104 MONTRÚR s.r.o. 1,007.58€
Faktúra 20.10.2020 materiál 202002141 L&š s.r.o. 21.52€
Faktúra 20.10.2020 stravné lístky 10/2020 202002144 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 12,407.95€
Faktúra 20.10.2020 ASW Updade 202002155 CORA GEO, s.r.o. 30,251.46€
Faktúra 20.10.2020 vyjadrenie k exist.telek.ved 202002163 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 13.90€
Faktúra 20.10.2020 Modernizácia SVR kotolne P1 KE 202002194 TERMOKLIMA, s.r.o. 5,232.00€
Faktúra 20.10.2020 odborné prehliadky TNS na OST 181ks 202002195 TZB - komplet, s.r.o. 7,001.90€
Faktúra 20.10.2020 odborné prehliadky TNS vnútor. OST 11ks 202002196 TZB - komplet, s.r.o. 439.82€