Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 19.01.2021 myš 202002845 NAY a.s. 8.99€
Faktúra 19.01.2021 nabíjačka USB + kábel 202100074 NAY a.s. 12.99€
Faktúra 19.01.2021 el.energia 11/2020 Palackéko 14 202002879 Str.odb.šk.želez_881H 426.14€
Faktúra 15.01.2021 odborné prehliadky TNS vonk. 202002869 TZB - komplet, s.r.o. 3,685.58€
Faktúra 15.01.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202002870 Správa mest.zele_787H 821.16€
Faktúra 15.01.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202002871 Správa mest.zele_787H 813.46€
Faktúra 15.01.2021 BOZP 12/2020 202002874 KOHAS s.r.o. 1,278.00€
Faktúra 15.01.2021 nájomné 2020, Jenisejská 57,59,61,63 202002875 Subop plus s.r.o._9H 261.45€
Faktúra 15.01.2021 telek.popl.12/20 202002893 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 157.07€
Faktúra 15.01.2021 telek.popl.12/20 Biznis partner 202002894 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 232.34€
Faktúra 15.01.2021 predplatné publikácia 202170001 PSDOMOV s.r.o. 63.60€
Dodatok k zmluve 13.01.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 89/2020 89/2020/2021/1 SERIO s.r.o.
Zmluva 13.01.2021 Zmluva o nájme 4/2021 CASSARUS s.r.o._1017H
Zmluva 13.01.2021 Kúpna zmluva 3/2021 CASSARUS s.r.o._1017H
Faktúra 13.01.2021 prenájom konc.zar. 12/2020 202002907 Orange Slovensko, a.s. 408.60€
Faktúra 13.01.2021 VPLS 12/2020 202002881 ANTIK Telecom s.r.o. 1,401.56€
Faktúra 13.01.2021 vytýčenie kábel.vedení 202002850 Východosl.distri_955H 170.70€
Faktúra 13.01.2021 revízie detektorov úniku plynu 202002838 AKAM s.r.o. 1,451.00€
Faktúra 13.01.2021 Planet VC -324, switch 202002822 Datacomp s.r.o. 440.00€
Faktúra 13.01.2021 vyjadrenia SVR 26950 202002818 Delta Online spol. s r.o., 72.00€
Faktúra 13.01.2021 materiál 202002813 MONTRÚR s.r.o. 126.00€
Faktúra 13.01.2021 pracovné odevy 202002809 GoBaKo, s.r.o. 9.50€
Faktúra 13.01.2021 pracovné odevy 202002808 GoBaKo, s.r.o. 26.24€
Faktúra 13.01.2021 pracovné odevy 202002807 GoBaKo, s.r.o. 29.18€
Faktúra 13.01.2021 náhradný akumulátor 202002803 K-TEST s.r.o. 117.60€
Faktúra 12.01.2021 nabíjačka USB + kábel 202100050 NAY a.s. 12.99€
Faktúra 12.01.2021 WS -X6748 SFP Catalyst 6500 202002775 ANTIK Telecom s.r.o. 1,906.80€
Faktúra 12.01.2021 materiál 202002812 MONTRÚR s.r.o. 790.19€
Faktúra 12.01.2021 asanácia štít.múru OST 103 Čingovská 202002859 INVY trade, s.r.o. 48,578.75€
Faktúra 12.01.2021 servis KE543LF 202002861 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 1,760.18€
Faktúra 12.01.2021 servis KE543LF 202002862 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 1,637.45€
Faktúra 12.01.2021 servis KE605MT 202002863 MARCO CAR, s.r.o. 211.79€
Faktúra 12.01.2021 odborné prehliadky bleskozvodov 12/2020 202002864 KULOMB s.r.o. 900.00€
Faktúra 12.01.2021 odborné prehliadky el. zariad. OST 12/2020 202002865 KULOMB s.r.o. 740.00€
Faktúra 12.01.2021 odb. prehliadky el. zariad. PK Borievková 2/2020 202002866 KULOMB s.r.o. 90.00€
Zmluva 11.01.2021 Rámcová zmluva o dielo 2/2021 DERATEX-EKO - Daniel Repka
Faktúra 11.01.2021 met.podpora,tech.podp.hotline 202002849 CORA GEO, s.r.o. 4,383.25€
Faktúra 11.01.2021 vyhotovenie geometr.plánu HV prípojka OST604/2 202002860 SK GEO, s.r.o. 322.00€
Faktúra 11.01.2021 rozobratie, vyčistenie, výmena ND 202002857 AUTOCONT s.r.o. 110.98€
Zmluva 08.01.2021 Zmluva o nájme spoločných priestorov v dome na ul. Považská 8-10 v Košiciach 1/2021 Bytový podnik MK_06_1010011916 106.03€
Faktúra 08.01.2021 vytýčenie IS - SVR 1223 202002847 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 120.00€
Faktúra 08.01.2021 vyjadrenie - SVR 1223 202002846 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 15.00€
Faktúra 08.01.2021 odstránenie poruchy SVR 26950 Podjavorinskej 202002844 MOLIP s.r.o. 4,557.35€
Faktúra 08.01.2021 odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 90 202002843 MOLIP s.r.o. 1,369.45€
Faktúra 07.01.2021 materiál 202002855 MARTEL ENERGO s.r.o. 359.28€
Faktúra 07.01.2021 kanc.potreby 202002854 PAPIER SERVIS, s.r.o 195.67€
Faktúra 07.01.2021 čist.prostriedky 202002853 PAPIER SERVIS, s.r.o 11.70€
Faktúra 07.01.2021 odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní 202002852 GASKOR s.r.o. 960.00€
Faktúra 07.01.2021 period.preškol.sk.z bezp. 202002848 ASKOZVAR s.r.o. KE 108.00€
Faktúra 07.01.2021 materiál 202002832 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 9.19€