Zmluva o dodávke plynu

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
7/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
SPP a.s. Bratislava
Sídlo dodávateľa
Mlynské Nivy 44/a, 82101 Bratislava
IČO
35815256
Obchodné meno
SPP a.s.
Kód zmluvy
DZ083
Dátum uzatvorenia
26.01.2022
Dátum účinnosti
29.01.2022
Popis predmetu zmluvy
​Zmluva o združenej dodávke plynu - Mestská krytá plaváreň-Košice