Mestské kúpaliská

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) je správcom kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda.

V sezóne 2020 plánujeme otvoriť Mestskú plaváreň dňa 19.6.2020 od 12:00 hod., kúpalisko Červená hviezda dňa 26.6.2020 od 12:00 hod., za predpokladu priaznivého vývoja počasia.

V súvislosti s ochorením Covid -19 a platnými opatreniami ÚVZ upozorňujeme návštevníkov na prijaté opatrenia na kúpaliskách, ktoré je povinné dodržiavať, najmä na:

-  meranie telesnej teploty pri vstupe. Osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,

-  použitie dezinfekcie na ruky,

- na voľných oddychových plochách sa  musí dodržiavať odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m, t.j. plochy sú rozdelené na Zóny pre jednotlivcov a Zóny pre rodiny.

Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk.