Mestské kúpaliská

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) je správcom kúpaliska  Mestská plaváreň, legendárneho kúpaliska Červená hviezda  a Mestskej krytej plavárne.

Vzhľadom na počasie, ale aj na zhoršujúcu sa situáciu s COVID - 19, ukončujeme dňa 27.8.2021  prevádzku vonkajšieho kúpaliska na Mestskej plavárni Rumanova ul.  Kúpalisko  Červená hviezda ukončí prevádzku dňa 31.8.2021. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.