Mestské kúpaliská

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) je správcom kúpaliska  Mestská plaváreň, legendárneho kúpaliska Červená hviezda  a Mestskej krytej plavárne.

Dňa 2.9.2020 sme ukončili prevádzku vonkajších kúpalisk vzhľadom na počasie, ale aj zhoršujúcu sa situáciu s COVID -19.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.

Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk.