Verejnosť

Centrálny Dispečing

Dispečing zabezpečuje diaľkovo plynulú dodávku ÚK a TÚV nepretržite 24 hod.
Zabezpečuje plynulú dodávku ÚK a TÚV a hospodárne prevádzkovanie našich TTZ.

 
 

Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

Dodávka tepla a teplej vody je realizovaná prostredníctvom podzemných rozvodov.
V sekcii sa nachádzajú zjednodušené schémy centrálneho zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou.
 

 

Pravidlá dodávky ÚK a TÚV

Zabezpečenie kvality v dodávke tepla ÚK a TÚV je podľa legislatívne zákonom stanovených podmienok zhrnutých v zákone č. 657/2004 Z.z. / hlavne § 18-28/ ozrejmujúci vecnú časť zásobovania teplom a vo vyhláške č. 152/2005 Z.z. zaoberajúcou sa kvalitatívnou stránkou dodávky tovaru.

Modernizácia tepelných okruhov

Cieľom našich investícií je najmä modernizácia TTZ, smerovaná k optimálnym riešeniam výroby a distribúcie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
Tak ako každá technika a technologické zariadenie podlieha starnutiu a fyzickému opotrebovaniu, tak aj zariadenia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody nie sú výnimkou.
 

Kompaktné odovzdávacie stanice

Kompaktná odovzdávacia stanica (KOS) je zariadenie, ktoré zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody iba pre obyvateľov bytového domu. Cieľom budovania KOS je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu a tepelnej pohody pre odberateľa tepla.
 

SZCT v Košiciach

Centralizovaný spôsob zásobovania teplom predstavuje hospodárny, spoľahlivý a ekologicky spôsob dodávky tepelnej energie. Hlavnými výhodami  je obsluha a údržba  bez starosti zákazníka, nižšia ekologická záťaž ako pri individuálnych zdrojoch, efektívnosť pri využívaní tepelnej energie, 24- hodinová starostlivosť o bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok.
 

Platné predpisy

Všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti teplárenstva.

Terminológia

Základné pojmy používané v tepelnej energetike.

Tipy a triky

Tipy a triky, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu.  

Linky

Ďalšie zaujímavé web stránky

Informačný bulletin TEHO

Nový informačný bulletin spoločnosti.