Aktuality

OZNAM - režim dodávky tepla - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie bude dodávka tepla  cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov nasledovná:

Odo dňa 10.04.2018 bude dodávka ÚK prerušená.

Ďalšie upresnenie režimu bude v prípade zmeny vývoja počasia.

OZNAM - Podnájom nebytových priestorov - verejná súťaž

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že podklady k súťaži "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom" sa nachádzajú v sekcii  "Verejnosť"
  https://www.teho.sk/verejnost/inzercia/inzercia

Voľná pracovná pozícia

Hľadáme zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu údržbár - zvárač.Viac TU