Aktuality

OZNAM - zvýšenie kapacity na klzisku

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako prevádzkovateľ ľadovej plochy v Mestskom parku oznamuje, že na základe platnej vyhlášky upravuje počet korčuliarov na ľadovej ploche.

Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche, v zmysle pandemických opatrení, je  1 osoba na 15 m² a to bez prítomnosti divákov, t.j. naraz sa môže korčuľovať maximálne 53 ľudí.

Vstup na mobilnú plochu bude možný iba pre osoby  v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19), ktorý bude  kontrolovaný určenou osobou TEHO. 

 Aktivity a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy sa bude prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii.

Správca klziska - kontakt - 0917 347 576

OZNAM - Klzisko cez vianočné sviatky

Prevádzková doba Klziska (ľadovej plochy) v Mestskom parku počas vianočných sviatkov a na nový rok:

24.12.2021 - od  9:00 hod. do 13:00 hod.

25.12.2021- od 9:00 hod. do 20:00 hod.

26.12.2021 - od 9:00 hod. do 20:00 hod.

 

31.12.2021- od 9:00 hod. do 14:00 hod.

01.01.2022 - zatvorené

Mobilná ľadová plocha - Oznam

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako prevádzkovateľ mobilnej ľadovej plochy v  Mestskom parku otvára klzisko v piatok 17. decembra 2021. Pri tejto príležitosti je v tento deň o 17.00 hod. naplánované  jeho slávnostné otvorenie.

Dňa 18 decembra (v sobotu)  sa pri príležitosti osláv storočnice hokeja v Košiciach sa na klzisku uskutoční  priateľský zápas hokejových nádejí HC Košice a Liba Academy.

Vstup na mobilnú plochu bude možný iba pre osoby  v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19), ktorý bude  kontrolovaný určenou osobou TEHO. Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche, v zmysle pandemických opatrení, je  1 osoba na 25 m² a to bez prítomnosti divákov, t.j. naraz sa môže korčuľovať maximálne 32 ľudí. Aktivity a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy sa bude prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii.

Korčuľovanie verejnosti bude smerované do hodinových intervalov, aby sa  pri obmedzenej kapacite mohlo vystriedať čo najviac ľudí. Vždy po hodine bude  nasledovať krátka prestávka, počas ktorej dôjde k úprave ľadu a k striedaniu ľudí, ktorí sa pripravia na korčuľovanie /pozrite si, prosím, priloženú tabuľku s rozpisom časových intervalov/. 

Dôležité je dodržiavať pokyny zamestnancov klziska a oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom mobilnej ľadovej plochy.

Prevádzková doba                9.00 – 20.00,  každý deň / technická prestávka v Utorok predpoludní /

Vstupné                                   bezplatne

Ukončenie                              v závislosti od podmienok počasia, ľadová plocha bude v prevádzke , kým vonkajšie                                                          teploty nestúpnu nad 10°C, maximálne však do 31.marca 2022

 

Činnosť mobilnej ľadovej plochy v  Mestskom parku podporuje  a vlastníkom je Mesto Košice.

OZNAM

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 21.10.2021 bude administratívna budova na Komenského ulici  z technických príčin zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

Obchodná verejná súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom"

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž na  "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach  v MČ Košice - Nad Jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v OST na 20 rokov.,

  1. OST č. 112, Sputniková,    súp.č. 2722,
  2. OST č. 111, Gagarinovo námestie,  súp. č. 2728,
  3. OST č. 201, Bukovecká,  súp. č. 2720,
  4. OST č. 205, Irkutská,       súp. č. 2727.

Viac v sekcii Verejnosť - Podnájom nebytových priestorov v OST  - Nad Jazerom.

OZNAM - režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

- odo dňa 04.10.2021 - dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania.

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.

OZNAM - režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 21.09.2021 od 00:01 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK  pre zmluvných odberateľov.

V dňoch 21.09. - 25. 09. 2021 - dodávka ÚK bez prerušenia.

 V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

 

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Oznam - zatvorenie mestských kúpalísk

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako správca kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda  oznamuje, že dňa 30.8.2021  sme ukončili prevádzku kúpalísk vzhľadom na aktuálne počasie, ale aj na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.

Viac aktuálnych informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk - www.kupaliskorumanova.sk  a  www.cervenahviezda.sk.

Havarijná odstávka Terasa LI, LII

TEHO s.r.o. Košice oznamuje svojim odberateľom, že dňa 25.08.2021 od 00:15 došlo k havarijnej odstávke TÚV z dôvodu prerušenia distribúcie primárneho média zo strany nášho dodávateľa TEKO a.s. pre ulice: Považská, Inžinierska, Zuzkin park, Ondavská, Obchodná, Tr. SNP, Čapajevova, Sokolovská, Kysucká, Pokroku, Výstavby, Hronská, Obrody, Poľovnícka, Lesnícka, Laborecká. Predpoklad ukončenia je 22:00.

OZNAM - celosystémová odstávka tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 15.06. - 16.06.2021 je plánovaná v celom meste celosystémová odstávka dodávky tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní.

Oznam - Havarijná odstávka 5.5.2021

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 5.5. 2021 od 00:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK v časti mesta Košice.

Jedná sa o lokalitu s ulicami:

Jilemnického

Pajorova

Jesenná

Jarná

Zimná

Československej armády

Komenského

Letná

Jesenná

Strojárenská Rezidencie

Hviezdoslavova

SPŠ strojnícka

Park Angelinum

 

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam - Odstávka ÚK a TÚV Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 26.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy rozvodov tepla v správe TEHO dôjde k obmedzeniu  dodávky ÚK a TÚV  na uliciach Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie.

Predpokladané trvanie opravy TÚV od 8:00 hod. do 14:00 hod., ÚK od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam -Odstávka TÚV a ÚK - Ždiarska ulica

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 23.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy netesnosti na primárnej prípojke v správe TEHO došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  na ulici Ždiarska.

Predpokladané trvanie opravy od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam - Havarijná odstávka 7.1.2021- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 7.1. 2021 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  vo všetkých lokalitách mesta.

Porucha bola odstránená a dodávka TÚV a ÚK bola dňa 8.1.2021 od 10:30 hod. obnovená.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

- odo dňa 13.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania

- dňa 09.10. - 12.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.

Podnájom nebytových priestorov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice ponúka  na Podnájom nebytové priestory v odovzdávacích staniciach v MČ Košice -   Nad Jazerom.

 

Viac informácií TU

OZNAM – začiatok vykurovacej sezóny

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 29.09.2020 o 00:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK  pre zmluvných odberateľov.

Spoločnosť TEHO, preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

 V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Ukončenie vykurovacieho obdobia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že  dňa 31.05.2020 o 23:59 hod. ukončila vykurovacie obdobie  v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

0patrenia pri vstupe do budovy

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že spoločnosť je odo dňa  21.05.2020 pre verejnosť otvorená.

Návštevníci musia rešpektovať prijaté bezpečnostné a hygienické opatrenia a dodržiavať opatrenia doporučené hlavným hygienikom – povinné nosenie rúšok v interiéroch, udržiavanie adekvátnej vzdialenosti..

Pri vstupe je  k dispozícii dezinfekcia rúk. V budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas a osobný kontakt so zamestnancami obmedzte na  minimum.

 

Ďakujeme za porozumenie

Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

dňa 18.05.2020 - po odstavení OST v závislosti od vonkajšej teploty bude dodávka ÚK prerušená

Opätovný nábeh dodávky bude  po zmene vývoja počasia.

Verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO), z dôvodu predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID 19 (koronavírusu), pristúpilo odo dňa 13.3.2020 ku ZATVORENIU  spoločnosti pre verejnosť.

Našim odberateľom, správcom a návštevníkom odporúčame vybaviť potrebné záležitosti telefonicky, e-mailom, poštou alebo počkať na upokojenie situácie.

Kontakty nájdete na našej stránke https://www.teho.sk/kontakty

Email:  teho@teho.sk,  sekretariat@teho.sk

tel. 055/6007 100

Ďakujeme za porozumenie

Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný: 

- odo dňa 28.10.2019 - dodávka ÚK bez prerušenia, v automatickej prevádzke v závislosti od vonkajšej teploty do odvolania

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

 

OZNAM - obnovenie dodávky TÚV

OZNAM - obnovenie dodávky TÚV

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 12.10.2019 (sobota) o 23:30 došlo k obnoveniu dodávky TÚV pre objekty zásobované teplom z OST 2779:
Rožňavská 1,3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Humenská 14,16,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
Michalovská 13,15,17

OZNAM - obnovenie dodávky ÚK

OZNAM - obnovenie dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 11.10.2019 (piatok) o 21:30 došlo k obnoveniu dodávky ÚK pre objekty zásobované teplom z OST 2779:
Rožňavská 1,3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Humenská 14,16,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
Michalovská 13,15,17
Na obnovení dodávky TÚV sa intenzívne pracuje bez prerušenia.

OZNAM - prerušenie dodávky ÚK a TÚV

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej udalosti na objekte výmenníkovej stanice (OST 2779) došlo k prerušeniu dodávky ÚK a TÚV na uliciach

Humenská - 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Michalovská - 13, 15, 17
Rožňavská - 15, 17
Rožňavská - 1, 10-ĽŠU, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
 
- aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na stránke mesta Košice v časti aktuality: https://www.kosice.sk/sk
 
 
 

OZNAM – začiatok vykurovacej sezóny

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 20.09.2019 o 00:0hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK  pre zmluvných odberateľov.

Spoločnosť TEHO, preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

 

V dňoch 20.09.2019 – 22.09.2019 - dodávka ÚK bez prerušenia v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Kancelária prvého kontaktu na Komenského ul. č. 7

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 20.9.2019 (piatok) bude z dôvodu konania celofiremnej akcie Kancelária prvého kontaktu na Komenského ul. č. 7  zatvorená.

V prípade potreby môžete kontaktovať náš 24 - hod. dispečing , t.č. 055/636 0991 alebo 055/636 0999.

Ďakujeme za porozumenie.

Masters ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP 2019 v Košiciach

V dňoch 6. - 7. júla 2019 KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS – TURČIANSKI VLCI o.z. Martin uskutoční v plaveckom areály Kúpaliska Červená hviezda Košice, v úzkej spolupráci so ŠPORTOVÝM KLUBOM POLÍCIE KOŠICE a SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU PLAVECKÝCH ŠPORTOV MASTERS v troch pretekárskych poldňoch  Medzinárodné letné plavecké preteky Masters ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP 2019.

 

Ambasádorkou celého podujatia je Košičanka Zuzana Jusková, prvá a zatiaľ jediná Slovenská ženská plavecká premožiteľka svetoznámeho kanálu La Manche, v najlepšom Slovenskom čase medzi mužmi aj ženami. V rámci podujatia sa uskutoční ZBIERKA „Útok na Gibraltársky prieliv“, nad ktorou prevzal záštitu prezident Slovenského olympijského a športového výboru pán Anton Siekel.

 

Záštitu nad týmto prestížnym podujatím prevzal primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Open Air Dance Weekend na kúpalisku ČH

SALSA- BACHATA – KIZOMBA, Maduar & Ivanna Bagová a mnoho ďalších hostí Vás čaká 6.júla 2019 od 20:30 hod. do 02:00 hod. na kúpalisku Červená hviezda.

Zábavný tanečno-hudobný Gala program s nočným kúpaním sa uskutoční v rámci III. Medzinárodných letných plaveckých pretekov Masters na kúpalisku Červená hviezda počas víkendu 6. – 7. júla 2019. Počas podujatia bude prebiehať spontánna zbierka pre Košičanku Zuzanu Juskovú, ktorá pokorila kanál La Manche.

 

Vstupenky na zábavný tanečno- hudobný Gala program a nočné kúpanie v hodnote 12 € si môžete zakúpiť len v pokladni na kúpalisku Červená hviezda, v termíne od 28.6.2019.

NESS CITY TRIATHLON 2019 na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným (TEHO) oznamuje, že dňa 29.06.2019 z dôvodu konania NESS CITY TRIATHLON budú na kúpalisku Mestská plaváreň obmedzenia.

Dňa 29.06.2019 sa v Košiciach uskutoční športové podujatie NESS CITY TRIATHLON. Formát Triathlon Sprint znamená, že na účastníkov čaká  750 m plávania, 20 km v sedle bicykla a 5 km beh. Dianie City Triathlon Košice sa sústredí do centra mesta, Mestského parku a  plaveckého bazénu na Mestskej plavárni.

 Z toho dôvodu bude dňa 29.06.2019  v sobotu

-          od 09:00 do 13:00 hod. kúpalisko otvorené pre verejnosť za zvýhodnené vstupné,

-          od 13:00 do 19:00 hod. bude kúpalisko pre všetkých otvorené bezplatne, ale len s využívaním neplaveckého  bazéna,

-  plavecký bazén sa bude využívať len pre účely pretekov (od 13:00 do cca 19:00 hod),

-          detský bazén a neplavecký bazén bude v prevádzke bez obmedzenia,

-          bufety budú v prevádzke.

 Z dôvodu pretekov očakávame zvýšený počet návštevníkov kúpaliska – pretekárov, doprovod a divákov.

Viac o triatlone na www.kosicetriathlon.sk

Otváranie kúpalísk

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že  kúpalisko Mestská plaváreň otvárame pre verejnosť  dňa 14.6.2019 (piatok) a kúpalisko Červená hviezda dňa 28.6.2019.

Prenájom reklamných plôch na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ponúka na prenájom voľné reklamné plochy na Mestskej plavárni na Rumanovej ul. v Košiciach.

Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 17.05.2019 bude dodávka ÚK prerušená.

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na KVP- 4.časť

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice pokračuje v projekte "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP ".  Práce na modernizácií budú prebiehať na uliciach Cottbuská, Wuppertálska, Titogradská.

Dňa 2.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi diela a v priebehu 20. týždňa sa začne s výkopovými prácami. 

Výsledkom realizácie budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. 

Oznam- odstávka dodávky tepla na sídlisku Dargovských hrdinov a sídlisku Ťahanovce

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného rozvodu na Postupimskej ulici bola dňa  06. 12. 2018 od 03:00 hod. prerušená dodávka tepla na  sídlisku Dargovských hrdinov  a na sídlisku Ťahanovce  pre všetky OST.

Dodávka tepla bude obnovená bez obmedzenia okamžite po vykonaní opravy, predpokladáme najneskôr do 24 hod.

Dôvodom je havarijná oprava poruchy horúcovodného rozvodu nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s.

Za spôsobené nepríjemnosti sa občanom ospravedlňujeme.

Preberanie stavby „TEHO – Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“

Záverečné preberanie stavby „TEHO – Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“ prebehne v uvedených termínoch.

1. časť po okruhoch

OST 2611 – 05.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2612 – 06.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2614 – 07.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST  

 

2. časť po okruhoch

OST 2624 – 08.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2623 – 09.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

 

3.časť po okruhoch

OST 2634 – 12.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2633 – 13.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2632 – 14.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

OST 2631 – 15.11.2018 o 09:00 hod so stretnutím pri OST

Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

 

Odo dňa 22.10. 2018 - dodávka ÚK bez prerušenia

 

 O zmenách režimu Vás budeme informovať.                             

OZNAM - Nábeh vykurovania

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie začne dňa 25.09.2018  o 19:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla  cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov.......

OZNAM - Vrátenie permanentiek na kúpalisko Mestská plaváreň

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje všetkým návštevníkom kúpaliska Mestská plaváreň na Rumanovej ulici v Košiciach, ktorí vlastnia permanentky, že tieto môžu vrátiť na kúpalisku v pokladni, kde Vám bude vrátena záloha:

  • dňoch 8. - 9.9.2018 (sobota- nedeľa) v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod.,
  • v dňoch 12.- 13.9.2018 (streda - štvrtok) v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. - pri pokladni, prosíme volať správcu kúpaliska - 0917 347 576

Rozlúčka s letom na Mestskej plavárni

Pozývame všetkých Košičanov na poslednú víkendovú kúpačku v dňoch 8. a 9. septembra 2018.

Kúpalisko Mestská plaváreň na Rumanovej ul. v Košiciach bude otvorené v čase od 9,00 do 18,00 hod..

Voda v bazénoch bude ohriata, bufet v prevádzke a lehátka zdarma. Jednotné vstupné 3,50 € pre všetkých.

Kúpalisko Červená hviezda otvorené

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že kúpalisko Červená hviezda je opäť otvorené v prevádzkových hodinách.

Kúpalisko Červená hviezda zatvorené

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO)  oznamuje, že kúpalisko Červená hviezda, Staničné nám. Košice bude odo dňa 20.8. (pondelok) do 23.8. 2018 (štvrtok) mimo prevádzky - ZATVORENÉ.

NESS CITY TRIATHLON 2018 na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným (TEHO) oznamuje, že dňa 30.06.2018 z dôvodu konania NESS CITY TRIATHLON budú na kúpalisku Mestská plaváreň obmedzenia.

Dňa 30.06.2018 sa v Košiciach uskutoční športovépodujatie NESS CITY TRIATHLON. 

Formát Triathlon Sprint znamená, že na účastníkov čaká  750 m plávania, 20 km v sedle bicykla a 5 km beh. Dianie City Triathlon Košice sa sústredí do centra mesta, Mestského parku a  plaveckého bazénu na Mestskej plavárni.

OZNAM - režim dodávky tepla - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie bude dodávka tepla  cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov nasledovná:

Odo dňa 10.04.2018 bude dodávka ÚK prerušená.

Ďalšie upresnenie režimu bude v prípade zmeny vývoja počasia.

Voľná pracovná pozícia

Hľadáme zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu údržbár - zvárač.Viac TU

Informačný bulletin TEHO

Informačný bulletin spoločnosti...

Oznam- kúpaliská v dňoch 1.9.2017 až 3.9.2017 otvorené.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že kúpaliska Červená hviezda a Mestská plaváreň  na Rumanovej ulici budú v dňoch 1.9.2017 až 3.9.2017  otvorené v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod.

Od 4. 9. 2017 budú kúpaliská pre verejnosť zatvorené

Deň mestských podnikov - 03.09.2017

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) Vás pozýva na Deň mestských podnikov...

Oznam - Obmedzenie na kúpalisku Červená hviezda

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným (TEHO) oznamuje, že v dňoch 18., 19. a 20. 8. 2017 (piatok, sobota nedeľa)  sa bude konať na kúpalisku Červená Hviezda Košice vodnopólový turnaj „16. ročník Memoriálu Rudolfa Štoffana“.

 

Prenájom reklamných plôch na kúpalisku Červená hviezda

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ponúka na prenájom voľné reklamné plochy na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach.

OZNAM -Technická údržba pevných liniek

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že z dôvodu technickej údržby telekomunikačného systému v administratívnej budove na Komenského ulici č.7 nebudú telefónne linky dňa 20.1.2017 (piatok) dostupné od 10:10 hod. do cca 16:00 hod.

V prípade potreby môžete kontaktovať náš 24 - hod. dispečing , t.č. 055/636 0991 alebo 055/636 0999.

                                        Ďakujeme za porozumenie.

OZNAM - havarijná odstávka nášho dodávateľa

 Z dôvodu havarijného prerušenia dodávky primárneho média od nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s je odstávka ÚK a TÚV na Sídlisku Ťahanovce a uliciach Kalinovská, Kurská, Lidické námestie, Tokajícka, Adlerová, Fábryho. Viac TU

OZNAM

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že z vážnych technických dôvodov nebola spustená dodávka ÚK na výmenníkových staniciach (OST)...

Oznam

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 16.9.2016 (piatok) bude z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky Kancelária prvého kontaktu na Komenského ul. č. 7  zatvorená.

Oznam - Kúpaliská Mestská plaváreň a Červená hviezda zatvorené

Kúpaliská Mestská plaváreň a Červená hviezda budú od 05.09.2016 zatvorené.

Oznam - Vodnopólový turnaj na kúpalisku Červená hviezda

V dňoch 29. 8. až 4. 9. 2016 sa budú na kúpalisku ĆERVENÁ HVIEZDA  konať vodnopólové turnaje. Z toho dôvodu bude pre verejnosť obmedzený vstup do bazéna VP.

Oznam - Otvorenie kúpaliska Mestská plaváreň

Dňa 18.6.2016 (sobota) sa otvoria brány kúpaliska Mestská plaváreň, na Rumanovej ulici v Košiciach.

OZNAM - Mestská plaváreň

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že kúpalisko Mestská plaváreň na Rumanovej ulici bude dňa 26.8.2014 zatvorené z dôvodu nepriaznivého počasia.

Pool party na Mestskej plavárni

Srdečne Vás pozývame na POOL PARTY,  každý piatok od 15:00 hod. do 20:00 hod. na Mestskej plavárni.

OZNAM – Mestská plaváreň - mimo prevádzky do 19.6.2014

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že z dôvodu celosystémovej odstávky tepla v Košiciach v dňoch 17.6. až 19.6. 2014 bude letné kúpalisko mimo prevádzky. Kúpalisko bude znova otvorené 20.6. 2014.

OZNAM o zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky

Na základe oznámenia  nášho dodávateľa tepla - spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) dochádza k zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky časti 5.

OZNAM- Celosystémová odstávka tepla

V dňoch 19.6.- 21.6.2012 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s.

OZNAM - PORUCHA TEKO - Dargovských hrdinov

Oznam dodávateľa tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a.s.:
Vo štvrtok 19. 1. 2012 v čase od 8.00 do cca 15.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na primárnom rozvode, prevádzkovaným spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s., na Postupimskej ulici v Košiciach prerušená dodávka tepla pre odovzdávacie stanice tepla (OST) 21510, 21520, 21530 a 21540. Z uvedených OST sú teplom napájané ulice Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Mauerova a Clementisova.

OZNAM- havarijná odstávka TEKO a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 23.11.2011 bude odstávka ÚK a teplej úžitkovej vody na uliciach:
Michalovská 19, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50/A, 50/C
Trebišovská 1, 11-MŠ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13
Humenská 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Michalovská 13, 15, 17
Rožňavská 15, 17
Rožňavská 1, 10-ĽŠU, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Dôvodom je havarijná odstávka primárneho média zo strany TEKO a.s. .

OZNAM - havarijná odstávka TEKO a.s. - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že  dňa 9.11.2011 o  22:00 hod.

OZNAM- havarijná odstávka Energobyt-u

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 21.10.2011 od 10:00 hod.  je odstávka dodávky tepla   v mestskej časti Šaca. Predpokladaný čas ukončenia odstávky  je 20:00 hod.

Dôvodom je havarijná odstávka horúcovodu zo strany nášho dodávateľa Energobyt-u Humenné.

Odstávka sa týka ulíc v mestskej časti Šaca:

Najväčší distribútor tepla v Košiciach – spoločnosť TEHO - je pripravený spustiť vykurovanie

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO je pripravená začať vykurovanie domácností v Košiciach.

Stane sa tak, ak sa potvrdia predpovede meteorológov, ktorí avizovali, že teploty na území Košíc by mali v priebehu piatka alebo soboty poklesnúť tak, aby splnili podmienky na spustenie vykurovania.

OZNAM - havarijná odstávka TEKO a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 28.09.2011 od 20:00 hod.  do 29.09.2011 do 05:30 hod. bude odstávka teplej úžitkovej vody .

Dôvodom je havarijná odstávka primárneho média zo strany TEKO a.s.

OZNAM - ukončenie sezóny na Mestskej plavárni

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. - prevádzkovateľ Mestskej plavárne na Rumanovej ulici, oznamuje svojim návštevníkom, že oficiálne dňa 18.9.2010 ukončil sezónu na Mestskej plavárni.

Areál plavárne je uzatvorený, bazény a ihriská sa pripravujú na zazimovanie.

Naša plaváreň začala sezónu tradične ako prvá v meste a oddychovalo u nás cca 39 000 návštevníkov.

Našim návštevníkom sme sa snažili pripraviť príjemné podmienky pre relax , šport a oddych.

OZNAM- prerušenie dodávky TÚV - havária TEKO

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 02.08.2011 bude odstávka teplej úžitkovej vody .

Dôvodom je havarijná odstávka primárneho média zo strany TEKO a.s.

Odstávka dodávanej TÚV bude na uliciach :

Lesnícka 1 – 35 nepárne čísla

Tr.

Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale

Dňa 23. a 24. júla 2011 sa na kurtoch Mestskej plavárne uskutoční 3. turnaj A Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale.

Mestská plaváreň bude v týchto dňoch pre návštevníkov OTVORENÁ.

Tešíme sa na Vás a prajeme krásny športový zážitok.

ODMENA PRE NAJLEPŠÍCH

Spoločnosť TEHO sa rozhodla, vzhľadom  na nepriaznivé počasie v dňoch 2.-3.7.2011 preložiť akciu ODMENA PRE NAJLEPŠÍCH na pondelok 11.7.2011 alebo utorok 12.7.2011.

Podľa vyjadrenia Ing.

OZNAM - Celosystémová odstávka TEKO

Košice 24. júna 2011 – Tepláreň Košice, a. s. ukončila tohtoročnú celosystémovú odstávku v predstihu a výrobu obnovila už 23. júna o 13.00 hod. Teplú vodu by mali mať všetci odberatelia spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v meste Košice už v ten istý deň od 22.00 hod., okrem mestských častí Ťahanovce, Luník IV a odberateľov na Hlavnej ulici 107, 109 a spoločnosti TESCO.

OZNAM - Odstávka studenej vody - porucha VVS a.s.

VVS a.s. závod Košice oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 22.6.2011 od 08:00 hod. do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody na ulici Starozagorská, Titogradská, Wupertálska, Húskova a tr.

OZNAM - Odstávka studenej vody - porucha VVS a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 08.06.2011 bude odstávka studenej vody .

Dôvodom je odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí v správe  VVS a.s. Košice.

Odstávka dodávanej studenej vody bude  na uliciach Cottbuská, Wuppertálska, Titogradská a Starozagorská.

Predpokladaný čas odstávky je od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Kontaktné miesto - OZNAM

Vážení zákazníci,

kontaktné miesto bude dňa 01.06.2011 z technických príčin ZATVORENÉ!

Prípadné informácie, pomoc alebo rady Vám radi poskytneme v priestoroch spoločnosti TEHO na Komenského 7.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Zahájenie letnej sezóny na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 03.06.2011 zaháji prevádzku Mestskej plavárne na Rumanovej ulici pre letnú sezónu 2011.

,,Sme radi, že po niekoľkých týždňoch usilovných príprav môžeme spustiť letnú sezónu na Mestskej plavárni ešte v skoršom termíne ako po uplynulé roky, čím budú mať občania nášho mesta k dispozícii prvé otvorené kúpalisko v Košiciach v tejto sezóne“ - skonštatoval Juraj Slafkovský, konateľ TEHO.

,,Nové nátery a opravy bazénov, údržba trávnikov, ale aj výmena starých

Ukončenie vykurovacieho obdobia 2010/2011

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ukončila vykurovacie obdobie 2010/2011 v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vykurovacia sezóna sa začala 8.9.2010, skôr ako v sezóne 2009/2010, nakoľko prišlo ku nečakanému ochladeniu a splneniu podmienok, pri ktorých musí dodávateľ (TEHO) začať s dodávkou tepla. To sa odzrkadlilo aj v počte vykurovacích dní, ktorých bolo v práve ukončenej sezóne 232.

OZNAM - Režim dodávky ÚK- aktualizácia

Na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky nasledovný:

V  dňoch 22. -  26.04.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

 

V dňoch 19. - 21.4.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice bude dňa 18.3.2011 (piatok) z technických príčin zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM TEKO: OPRAVA POTRUBIA

V stredu 2. marca 2011 bude spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať opravu potrubia na Postupimskej a Maurerovej ulici v Košiciach. Odberatelia na uvedených uliciach budú mať v čase od 7.00 do 19.00 hod. dočasné obmedzenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť pri plánovaní tejto opravy zohľadnila vonkajšie teploty v Košiciach, ktoré sú avizované v rozmedzí 6 až 8 °C. Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody budú obnovené okamžite po sprevádzkovaní potrubí.

OZNAM TEKO: OPRAVA UKONČENÁ

Košice 23. februára 2011 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. o 19,00 hod. začala s postupným obnovovaním dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach.

Doplňujúce informácie:

OZNAM TEKO: ĎALŠIE DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

Košice 23. februára 2011 – Po ukončení včerajšej opravy na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. začala spoločnosť vo večerných hodinách obnovovať dodávky tepla pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach. Následne však Tepláreň Košice, a. s. zaznamenala ďalšiu netesnosť na Maurerovej ulici. Z tohto dôvodu spoločnosť musela pozastaviť obnovovanie dodávok tepla a vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty pristúpila ku provizórnemu riešeniu.

OZNAM TEKO: DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

V pondelok 21. februára 2011 približne o 20.00 hod. došlo na Postupimskej ulici v Košiciach na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. (TEKO) ku vzniku netesností. Z tohto dôvodu spoločnosť dočasne prerušila dodávky tepla pre zákazníkov TEKO na košických sídliskách Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Zamestnanci spoločnosti po lokalizácii poruchy a vyvretí poruchového úseku začali o 22:30 hod. pracovať na obnovení dodávok tepla pre uvedené sídliská. Dodávky tepla boli obnovené pre väčšinu ulíc približne o 02:15 hod. (22. februára 2011).

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice je opäť k dispozícií všetkým občanom mesta, v úradných hodinách:

Pondelok: 8:00 - 12:00  12:30 - 15:30 hod.

Streda:      8:00 - 12:00   12:30 - 18:00 hod.

Piatok.       8:00 - 12:00   12:30 - 14:30 hod.

 

Telef. kontakt: 055 / 6419389, 0917 457 678

Viac:  http://www.teho.sk/o-nas/kontaktne-miesto

Byty na Golianovej ul.č.33 - Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Košice, že na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk bola dňa 18.1.2011 zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o pridelenie bytov na Golianovej ul. č. 33.

Cena tepla pre rok 2011

Na základe oznámenia (dňa 18.1.2011) o fakturovaných cenách nakupovaného tepla od  spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto  TEHO na Magistráte mesta Košice bude  dočasne zatvorené do 31.1.2011, z dôvodu obsadenia pracoviska č.7 oddelením správy daní MMK  .

Zatiaľ Vás radi privítame  v sídle našej spoločnosti na Komenského ul. 7  v Košiciach, kde bude otvorené Kontaktné miesto od 3.1. 2011.

Za porozumenie ďakujeme.

Úspešný kontrolný audit spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dňa 29. novembra 2010 úspešne absolvovala prvý kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o.

Audítori na základe výsledkov skonštatovali, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 a smerníc OHSAS 18001:2007.

Režim dodávky tepla pre ÚK

Na základe predpokladaného vývoja počasia  bude režim dodávky ÚK od 30.10.2010  realizovaný bez prerušenia do odvolania.

Dispečing TEHO

Spoločne pre Jazero

Spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) a Tepláreň Košice, a.s.

Košický žurnál - noviny európskeho hlavného mesta kultúry

Tlačová správa

Prvé číslo Košického žurnálu už túto sobotu

V priebehu tohto mesiaca sa k mnohým mestám a obciam Slovenska, ktoré vydávajú svoje noviny, pridajú aj Košice. Košický žurnál – noviny európskeho hlavného mesta kultúry 2013, si vo svojich poštových schránkach nájdu občania mesta po prvýkrát túto sobotu, 18. septembra.

Dôvody pre vytvorenie mesačníka, ktorý by mal vychádzať v náklade 60000 kusov symbolicky vystihuje podtitul „noviny európskeho hlavného mesta kultúry“.

Košický deň kvetov

Aj naša spoločnosť patrila medzi tých, ktorí sa dňa 7.9.2010 zúčastnili Košického dňa kvetov.

Na pietnej slávnosti TEHO vzdalo úctu obetiam a pozostalými všetkých tragédií, ktoré postihli mesto Košice.

Pred Urbanovou vežou sme kvetinovým darom vzdali úctu pamiatke našim občanom, ktorí 7.9.2008 havarovali  pri meste Gospič v Chorvátsku.

Ukončená sezóna na Mestskej plavárni

Z dôvodu nepriaznivého vývinu počasia TEHO oficiálne dňom 6.9.2010 ukončilo sezónu na Mestskej plavárni.

Areál plavárne je uzatvorený, bazény a ihriská sa pripravujú na zazimovanie.

Naša plaváreň začala sezónu tradične ako prvá v meste. Do dnešného dňa u nás oddychovalo cca 46 000 návštevníkov.

Kontaktné miesto na Magistáte mesta Košice od 6.9.2010

Aby sme boli čo najbližšie k občanom, rozhodli sme sa od 6.9.2010 zriadiť KONTAKTNÉ MIESTO spoločnosti TEHO na prízemí budovy Magistrátu mesta Košice.

Nájdete nás tu v pondelok od 8:00 do 15:30 hod., stredu od 8:00 do 18:00 hod a v piatok od 8:00 do 14:30 hod.

Bližšie informácie nájdete v sekcii O Nás - Kontaktné miesto.

Čo urobiť pred vykurovacou sezónou?

Na základe toho, že vykurovacie obdobie dané Vyhláškou MHSR č.152/2005  Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína  1 .

Mestská plaváreň otvorená do 15.9.2010

Mestská plaváreň bude v prevádzke do 15.septembra 2010.

Otvorená bude, podľa počasia, v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod.

Ceny lístkov sú od 2.9.2010 pre všetkých návštevníkov v hodnote 2,5 €, po 15:00 hod. je vstup za 2 €.

Neváhajte a využite posledné teplé dni na relax a oddych!

Plážový futbal na Mestskej plavárni v Košiciach

0. ročník o pohár riaditeľa TEHO v plážovom futbale

 

Dňa 5.8.2010 sa uskutočnil 0. ročnik o pohár riaditeľa TEHO v plážovom futbale na Mestskej plavárni v Košiciach.

Mestská plaváreň - 19.6.2010 ZATVORENÁ!!!!

Oznamujeme cteným návštevníkom Mestskej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach, že dňa 19.6.2010 bude z dôvodu konania akcie plaváreň pre verejnosť ZATVORENÁ.

Dňa 20.6.2010 sú priestory Mestskej plavárne k dispozícii pre všetkých návštevníkov.
Tešíme sa na Vás.

Celosystémová odstávka tepla 22.6.2010 - 24.6.2010

Od 22.6.2010 do 24.6.2010 do 24:00 hod je v celom meste celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Je nevyhnutná, opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke, a zároveň boli zaslané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.

O celosystémovej odstávke boli informácie uvedené aj v médiách, napr. Košický Večer, Rádio Košice.

Otvorenie Mestskej plavárne

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré je prevádzkovateľom Mestskej plavárne na Rumanovej ul. v Košiciach oznamuje všetkým Košičanom, že plaváreň je otvorená od dňa 5.6.2010.

Plavecký bazén s teplotou vody 21 °C a detský bazén nepravidelného tvaru, ktorého teplota vody je až 26 °C je pripravený pre všetkých, ktorí chcú relaxovať a oddychovať v príjemnom prostredí.

Ceny tepla

Maximálna cena tepla od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bola pre našu spoločnosť určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0166/2010/T zo dňa 21. 12. 2009. (viď Cena tepla v roku 2010)

Ceny tepla, ktoré budú fakturované našim odberateľom budú v prípade zmien (zníženia) fakturovanej ceny tepla našim dodávateľom úmerne znížené.

RACIONALIZÁCIA TEPELNÝCH OKRUHOV - sídlisko Nad jazerom

RACIONALIZÁCIA TEPELNÝCH OKRUHOV - sídlisko Nad jazerom
V rámci stratégie našej spoločnosti, v snahe vychádzať v čo najvyššej miere potrebám zákazníka, prinášame Vám projekt ekologického a energeticky úsporného maximálneho využitia tepelnej a elektrickej energie vloženej do transformácie tepla.
Cieľom projektu je náhrada súčasného parného systému na sídlisku Nad jazerom novými horúcovodnými rozvodmi tepla a modernými kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla.

Viac informácií Vám poskytneme na tel. číslach:

PONUKA na REKLAMU

Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice ponúka na prenájom reklamné plochy v areáli letného kúpaliska „Mestská plaváreň“ ul. Rumanová, Košice pre umiestnenie Vašej reklamy.

Viac informácií na tel.č. 055 / 6007 114 ,6007 149

OZNAM - ospravedlnenie

Dňa 10.1.2010 od 4:00 hod. do 11:30 hod. zaznamenala naša spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice výpadok elektrickej energie zo strany VSE a.s. Košice, ktorý spôsobil obmedzenie dodávky tepla pre ústredné kúrenie a teplú vodu pre našich odberateľov na ulici Jakobyho 3-13 a 2-16, Tyršovom nábreží 2,3,4,5,6,7,8,9,10 a na ulici Slovenskej jednoty 36-48.

Obyvateľom týchto ulíc sa za vzniknuté problémy nespôsobené našou spoločnosťou ospravedlňujeme.

Informačný bulletin 2009

Naša spoločnosť vydala Informačný bulletin 2009,
v ktorom Vám ponúkame informácie o nás, o našich poskytovaných službách v oblasti tepelnej energetiky a základné informácie o štruktúre a spôsobe výpočtu konečnej ceny tepla.

Bulletin je dostupný v sídle našej spoločnosti na Komenského ulici č. 7.

V prípade záujmu Vám bulletin bezplatne zašleme.