Aktuality

Obchodná verejná súťaž - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje druhé kolo obchodnej  verejnej súťaže  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom.

Predĺženie termínov  !!

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 03.08.2020 do  14.00 hod.   Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 12.08.2020.

Viac informácií TU

Oznam - otvorenie mestských kúpalísk- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako správca kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda  oznamuje, že v sezóne 2020 plánuje otvoriť Mestskú plaváreň  dňa 26.6.2020 o12:00 hod.. Otvorenie kúpaliska Červená hviezda  z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia posúvame na 30.06.2020.. 

Viac aktuálnych informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk - www.kupaliskorumanova.sk  a  www.cervenahviezda.sk.

Ukončenie vykurovacieho obdobia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že  dňa 31.05.2020 o 23:59 hod. ukončila vykurovacie obdobie  v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.