Aktuality

Oznam - Odstávka ÚK a TÚV Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 26.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy rozvodov tepla v správe TEHO dôjde k obmedzeniu  dodávky ÚK a TÚV  na uliciach Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie.

Predpokladané trvanie opravy TÚV od 8:00 hod. do 14:00 hod., ÚK od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam -Odstávka TÚV a ÚK - Ždiarska ulica

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 23.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy netesnosti na primárnej prípojke v správe TEHO došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  na ulici Ždiarska.

Predpokladané trvanie opravy od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam - Havarijná odstávka 7.1.2021- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 7.1. 2021 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  vo všetkých lokalitách mesta.

Porucha bola odstránená a dodávka TÚV a ÚK bola dňa 8.1.2021 od 10:30 hod. obnovená.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.