Odstávky

Dénešova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53-MŠ
Drocárov park
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickom zariadení TÚV v OST,ktorej správu a údržbu zabezpečuje TEHO s.r.o.