Mobilná ľadová plocha - klzisko

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako prevádzkovateľ mobilnej ľadovej plochy v Mestskom parku otvoril klzisko v nedeľu 24.12.2023.
Všetkých pozývame na korčuľovanie, ktoré organizujeme v blokoch, v trvaní 90 min.
Vstupné:
dospelý - 2,50 €/ vstup
dieťa do výšky 140 cm - 1,50 €/ vstup
Klzisko bude v prevádzke každý deň, v štandardnom režime od 9:00 do 20:15 hod. podľa Rozpisu ľadu /viď príloha/ do nedele 21.1.2024.

Dňa 15.1.2024 bude klzisko otvorené od 13:30 hod.

Prevádzka sa riadi poveternostnými podmienkami. V prípade vytrvalého dažďa bude klzisko zatvorené. Technická prestávka je každý utorok doobeda.

Návštevníci si môžu požičať korčule, nabrúsiť korčule a prípadne prenajať ľadovú plochu na hokej.

Informácie o prenájme klziska, obsadenosti termínu a ďalšie informácie: klzisko@teho.sk. Prenájom ľadovej plochy pre účely hokejových zápasov je spoplatnený podľa cenníka.