Aktuality

03. August 2023
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacej stanici OST 201, Bukovecká ulica v MČ Košice - Nad jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v Odovzdávacej stanici tepla (OST).

1. OST č. 201, Bukovecká, súp. č.: 2720, parc. č.: 3832 k.ú: Jazero, 040 12 Košice
03. August 2023
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v bývalých odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v Odovzdávacej stanici tepla (OST) na 20 rokov.
18. May 2023
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný:
12. May 2023
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný:
09. March 2023
Vážení návštevníci,
oznamujeme Vám, že ukončujeme sezónu klziska v Mestskom parku.
Prevádzku vonkajšej ľadovej mobilnej plochy končíme dňa 10.3.2023 o 18:30 hod. Posledný vstup na klzisko je o 17:00 hod.
03. March 2023
Všetkých pozývame na korčuľovanie v Mestskom parku počas jarných prázdnin.
Vstupné:
dospelý - 2 €/ vstup
dieťa do 15 r. - 1 €/ vstup

Klzisko je v prevádzke každý deň, v štandardnom režime od 9:00 do 21:00 hod.
Počas jarných prázdnin (6.3.-12.3.2023) pridávame viac blokov pre verejnosť. Pozri Rozpis ľadu - jarné prázdniny /viď príloha/.
Prevádzka sa riadi poveternostnými podmienkami. V prípade vytrvalého dažďa bude klzisko zatvorené. Technická prestávka je každý utorok doobeda.

Novinkou tejto sezóny je požičovňa korčúľ, brúsenie korčúľ a možnosť prenajatia ľadovej plochy na hokej.
27. February 2023
TEHO s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 27.02.2023 došlo zo strany nášho dodávateľa MHTH Košice od ranných hodín k havarijnému prerušeniu dodávky ÚK a TÚV pre sídlisko Železníky, Alejová, časť sídliska Terasa od kruhového objazdu Moldavská po Magistrát mesta Košice. Od 14:00 ostávajú odstavené už iba OST, ktoré zásobujú teplom ulice Turgenevova, Lomonosovova. Predpoklad ukončenia prác 16:00
17. January 2023
Vážení odberatelia,
na základe viacerých vašich dotazov a v nadväznosti na rôzne medializované informácie ohľadne (ne)akceptovania či (ne)platenia zálohových platieb za dodávky médii, v našom prípade tepla, by sme chceli vysvetliť postupy uplatnené našou spoločnosťou pre dodávku tepla v roku 2023 a s tým súvisiace úhrady.