Aktuality

Oznam - Odstávka ÚK a TÚV Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 26.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy rozvodov tepla v správe TEHO dôjde k obmedzeniu  dodávky ÚK a TÚV  na uliciach Bašťovanského, Benadova, Jegorovovo námestie.

Predpokladané trvanie opravy TÚV od 8:00 hod. do 14:00 hod., ÚK od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam -Odstávka TÚV a ÚK - Ždiarska ulica

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 23.01.2021 z dôvodu havarijnej opravy netesnosti na primárnej prípojke v správe TEHO došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  na ulici Ždiarska.

Predpokladané trvanie opravy od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Oznam - Havarijná odstávka 7.1.2021- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 7.1. 2021 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  vo všetkých lokalitách mesta.

Porucha bola odstránená a dodávka TÚV a ÚK bola dňa 8.1.2021 od 10:30 hod. obnovená.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

- odo dňa 13.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania

- dňa 09.10. - 12.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.

Podnájom nebytových priestorov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice ponúka  na Podnájom nebytové priestory v odovzdávacích staniciach v MČ Košice -   Nad Jazerom.

 

Viac informácií TU

OZNAM – začiatok vykurovacej sezóny

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 29.09.2020 o 00:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK  pre zmluvných odberateľov.

Spoločnosť TEHO, preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

 V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Oznam - zatvorenie mestských kúpalísk

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako správca kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda  oznamuje, že dňa 2.9.2020 sme  ukončili prevádzku kúpalísk vzhľadom na aktuálne počasie, ale aj na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.

Viac aktuálnych informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk - www.kupaliskorumanova.sk  a  www.cervenahviezda.sk.

Ukončenie vykurovacieho obdobia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že  dňa 31.05.2020 o 23:59 hod. ukončila vykurovacie obdobie  v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

OZNAM - celosystémová odstávka tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 16.06. - 17.06.2020 je plánovaná v celom meste celosystémová odstávka dodávky tepla.

0patrenia pri vstupe do budovy

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že spoločnosť je odo dňa  21.05.2020 pre verejnosť otvorená.

Návštevníci musia rešpektovať prijaté bezpečnostné a hygienické opatrenia a dodržiavať opatrenia doporučené hlavným hygienikom – povinné nosenie rúšok v interiéroch, udržiavanie adekvátnej vzdialenosti..

Pri vstupe je  k dispozícii dezinfekcia rúk. V budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas a osobný kontakt so zamestnancami obmedzte na  minimum.

 

Ďakujeme za porozumenie