Obmedzenie dodávky ÚK a TÚV

TEHO s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 16.10.2023 došlo zo strany nášho dodávateľa k havarijnému prerušeniu dodávky primárneho média na území celého mesta Košice, čo môže spôsobiť obmedzenie dodávky ÚK a TÚV pre našich odberateľov.