Modernizácia dodávky tepla na sídlisku Nad Jazerom