Služby

Služby dopravy

Občanom, podnikateľom a iným právnickým a fyzickým osobám ponúkame využitie výkonov dopravných prostriedkov a pracovných strojov formou objednávky.

 

Opravy, údržba a servis tepelných zariadení

Podnikateľom a iným právnickým a fyzickým osobám ponúkame opravy, údržbu, servis tepelných zariadení a poskytovanie iných súvisiacich technických služieb.

Prenájom reklamných plôch

Pre reklamné účely ponúkame na prenájom plochy na výmenníkových staniciach, ktoré sa nachádzajú na sídliskách v Košiciach.