Dokumentácia o súboroch cookies

Všetky informácie o súboroch cookie môžu poskytovatelia služieb zmeniť. Tieto informácie pravidelne aktualizujeme.

Potrebné

Požadované funkčné

Názov súboru cookie Predvolený čas ukončenia platnosti Popis
SSESS<ID> 1 mesiac Ak ste prihlásení na tejto webovej lokalite, súbor cookie relácie je potrebný na identifikáciu a pripojenie vášho prehliadača k vášmu používateľskému účtu na backende servera tejto webovej lokality.
cookiesjsr 1 rok Pri prvej návšteve tejto webovej stránky ste boli požiadaní o súhlas s používaním viacerých služieb (vrátane služieb tretích strán), ktoré vyžadujú ukladanie údajov do prehliadača (súbory cookie, lokálne úložisko). Vaše rozhodnutia o každej službe (povoliť, zamietnuť) sa ukladajú do tohto súboru cookie a používajú sa opakovane pri každej návšteve tejto webovej lokality.

Preferenčné súbory cookies

Názov súboru cookiePredvolený čas ukončenia platnostiPopis
_GRECAPTCHA180 dníSúbory cookies slúžiace na zabezpečenie ochrany pred spamom.

Štatistiky

Štatistické súbory cookies

Názov súboru cookiePredvolený čas ukončenia platnostiPopis
_ga2 rokyPoužíva sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.
_ga_#2 rokyPoužíva sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.
_gid1 deňPoužíva sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Ukladá a počíta zobrazenia stránky.

Podrobnosti o spracovateľovi

Spoločnosť
Google