Kontakty


TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO                                                                           
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice

sekretariat@teho.sk, teho@teho.sk

oznamovanie protispoločenskej činnosti: protispolocenskacinnost@teho.sk   

dopyty, otázky občanov: dopytyobcanov@teho.sk

24 - hodinový dispečig: 055/ 6360 999, 055/ 6360 991

 

 

ústredňa055 / 6007 100, fax 055 / 6007 110, 622 2141
sekretariát riaditeľa spoločnosti055 / 6007 101
úsek ekonomiky - sekretariát055 / 6007 130
úsek prevádzky  a obchodu - sekretariát055 / 6007 104
úsek investícií - sekretariát055 / 6007 134
ľudské zdroje 055 / 6007 129
odpočty fakturačných meračov ÚK a TÚV055 / 7998 871
zmluvné vzťahy a fakturácia055 / 6007 126, 6007 125
platby a pohľadávky055 / 6007 138
hľadanie únikov, vytyčovanie sietí – rozvodov ÚK a TÚV055 / 6749 162
služby dopravy055 / 6337 304
MTZ055 / 6007 120, 6007 147
výkony údržby055 / 6745 786
zakresľovanie sietí055 / 6007 137
budovanie KOS055 / 6007 107
Červená hviezda - správca0905 553 660
Mestská plaváreň - správca0917 347 576
linka protispoločenskej činnosti055 / 6007 199