Podnájom nebytových priestorov v OST 201 Bukovecká ul.