Režim dodávky ÚK- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky ÚK nasledovný:
- dňa 29.04.2024 - dodávka ÚK bude prerušená.

- dňa 29.04.2024 - dodávka ÚK bude prerušená  a nedôjde k opätovnému nábehu