Zmluva č. 20/2022

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
5/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
Regionálny úrad verejného zdr.
Sídlo dodávateľa
Ipeľská 1, 04011 Košice
IČO
606723
Obchodné meno
Regionálny úrad verejného zdr.
Kód zmluvy
DZ058
Dátum uzatvorenia
17.01.2022
Dátum účinnosti
22.01.2022
Dátum konca platnosti
31.12.2022
Cena bez DPH
3,145.60€
Popis predmetu zmluvy
​Odbery a laboratórna analýza vzoriek bazénovej vody a úžitkovej vody v objekte MKP Košice počas roka 2022