Rámcová zmluva o dielo

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
29/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
MOLIP s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Klátovská 73/39, 04412 Nižný Klátov
IČO
43928200
Obchodné meno
MOLIP s.r.o.
Kód zmluvy
DZ008
Dátum uzatvorenia
25.03.2022
Dátum účinnosti
29.03.2022
Dátum konca platnosti
31.12.2022
Cena bez DPH
233,200.25€
Popis predmetu zmluvy
​Výkopové práce a živičné povrchové úpravy