Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
25/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
KULOMB s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Dolná 148/22, 04417 Slanec
IČO
50786121
Obchodné meno
KULOMB s.r.o.
Kód zmluvy
DZ041
Dátum uzatvorenia
24.03.2022
Dátum účinnosti
29.03.2022
Dátum konca platnosti
31.12.2022
Cena bez DPH
11,900.00€
Popis predmetu zmluvy
​Odborné prehliadky a skúšky e. zariadení, bleskozvodov, el.ručného náradia a obrábacích strojov