Zmluva o nájme nebytových priestorov.

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
12/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
Bukovecká s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Štefánikova 42, 04001 Košice
IČO
51267772
Obchodné meno
Bukovecká s.r.o.
Kód zmluvy
DZ030
Dátum uzatvorenia
04.02.2022
Dátum účinnosti
09.02.2022
Dátum konca platnosti
9.2.2037
Cena bez DPH
1.00€
Popis predmetu zmluvy
​Nájom časti nebytových priestorov v nehnutelnosti rozostavaný polyfunkčny objekt KLAS