Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
28/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
TZB - komplet, s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves
IČO
36575852
Obchodné meno
TZB - komplet, s.r.o.
Kód zmluvy
DZ041
Dátum uzatvorenia
22.03.2022
Dátum účinnosti
29.03.2022
Dátum konca platnosti
31.12.2022
Cena bez DPH
108,888.24€
Popis predmetu zmluvy
​Odborné prehliadky VZT tlakových nádob stabilných TNS, odborné skúšky VZT-TNS, opakované úradne skúšky VZT-TNS