Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok v elektronickej forme

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
16/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o
Sídlo dodávateľa
Kálov 356, 01001 Žilina
IČO
36391000
Obchodné meno
DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.
Kód zmluvy
DZ024
Dátum uzatvorenia
08.02.2022
Dátum účinnosti
02.03.2022
Dátum konca platnosti
31.12.2023
Popis predmetu zmluvy
​stanovenie podmienok súvisiacich s objednávaním a dodávkou stravovacích poukážok v elektronickej forme vrátane vydania stravovacej karty pre odberateľa