Hromadná licenčná zmluva

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
8/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
Slov.ochr.zv.autorský
Sídlo dodávateľa
Rastislavova 3, 82108 Bratislava
IČO
178454
Obchodné meno
Slov.ochr.zv.autorský
Kód zmluvy
DZ090
Dátum uzatvorenia
26.01.2022
Dátum účinnosti
02.02.2022
Dátum konca platnosti
31.3.2022
Popis predmetu zmluvy
​Udelenie súhlasu- licencie Používateľovi