Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
1/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
Mesto Košice_06_1010011416
Sídlo dodávateľa
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
IČO
691135
Obchodné meno
Mesto Košice
Dátum uzatvorenia
30.12.2021
Dátum účinnosti
04.01.2022
Cena bez DPH
60,730.00€
Popis predmetu zmluvy
​Poskytnutie finančného príspevku z programového rozpočtu mesta Košic na rok 2021