Zmluva o poskytrovaní služieb manažera kybernetickej bezpečnosti

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
22/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
Avris Consulting, s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Kutlíkova 17,
IČO
35962844
Obchodné meno
Avris Consulting, s.r.o.
Kód zmluvy
DZ024
Dátum uzatvorenia
21.03.2022
Dátum účinnosti
24.03.2022
Popis predmetu zmluvy
​Úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti