Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
2/2022
Názov dodávateľa / odberateľa
IVES
Sídlo dodávateľa
Čsl.armády 20, 04118 Košice
IČO
162957
Obchodné meno
IVES
Kód zmluvy
DZ024
Dátum uzatvorenia
07.01.2022
Dátum účinnosti
11.01.2022
Dátum konca platnosti
30.11.2022
Cena bez DPH
450.00€
Popis predmetu zmluvy
​Právo Používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácií IVes
Prílohy