Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 04.09.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010141420 LB Facility s.r.o.
Zmluva 04.09.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010141320 LB Facility s.r.o.
Zmluva 27.08.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1030277720 SPRAVOBYT PLUS, s.r.o. Košice
Zmluva 27.08.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1040277720 SPRAVOBYT PLUS, s.r.o. Košice
Zmluva 20.08.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1100222120 BYTEX Slovensko, s.r.o.
Zmluva 18.08.2020 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 73/2020 K 13-Košické kultúrne centrá
Zmluva 11.08.2020 Darovacia zmluva 72/2020 MČ KE - Západ_26H
Zmluva 03.08.2020 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla 71/2020 RG DEVELOPMENT 2, s. r. o.
Zmluva 31.07.2020 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla 70/2020 RG DEVELOPMENT, s.r.o.
Zmluva 31.07.2020 Zmluva o postúpení práv a povinností 69/2020 RG DEVELOPMENT, s.r.o.
Zmluva 31.07.2020 Zmluva o budúcej zmluve - zrušenie 68/2020 RG DEVELOPMENT, s.r.o.
Zmluva 30.07.2020 Zmluva o dielo 67/2020 STAVTERM, s.r.o
Zmluva 28.07.2020 Zmluva o budúcom dodatku k Zmluve / ZoBZ/ 66/2020 CASSARUS s.r.o._1017H
Zmluva 21.07.2020 Zmluva o budúcom dodatku k zmluve / ZoBZ/ 65/2020 CASSARUS s.r.o._1017H
Zmluva 20.07.2020 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla 64/2020 mesto Košice
Zmluva 17.07.2020 Zmluva o reklame 63/2020 ZOO Košice-Kavečany 1,600.00€
Zmluva 15.07.2020 Zmluva o užívaní vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH Košice 62/2020 Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva 09.07.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1020150520 PIDES, s.r.o., Košice
Zmluva 07.07.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1015261020 Stavebné bytové družstvo II. Košice
Zmluva 07.07.2020 Kúpna zmluva 61/2020 CROMATOP, s.r.o.
Zmluva 06.07.2020 Rámcová kúpna zmluva 60/2020 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o
Zmluva 06.07.2020 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 59/2020 MEEUS s.r.o
Zmluva 06.07.2020 Zmluva o postúpení práv a povinností pri prevádzke käúpaliska ČH Košice v roku 2020 58/2020 Mesto-Košice
Zmluva 06.07.2020 Kúpna zmluva 57/2020 Ďug Martin 1,288.00€
Zmluva 06.07.2020 Kúpna zmluva 56/2020 Zajak Peter 1,600.00€
Zmluva 06.07.2020 Kúpna zmluva 55/2020 Bc. Róbert Vinclér 1,031.00€
Zmluva 06.07.2020 Zmluva o akceptácii platobných kariet 54/2020 Všeobecná úverová banka, a.s.,
Zmluva 06.07.2020 Zmluva o dielo 53/2020 Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL
Zmluva 01.07.2020 Rámcová zmluva o dielo 52/2020 DUCI s.r.o.
Zmluva 26.06.2020 Servisná zmluva č. Z10973-17100298 51/2020 IPECON s.r.o
Zmluva 25.06.2020 Rámcová kúpna zmluva 50/2020 V.I.Trade s.r.o.
Zmluva 25.06.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010261420 JT group s.r.o.
Zmluva 24.06.2020 Zmluva o dielo. 49/2020 BS Košice s.r.o.
Zmluva 22.06.2020 Zmluva o podnájme plochy 48/2020 Eleonóra Juhászová
Zmluva 22.06.2020 Zmluva o poskytnutí služieb upratovacieho servisu 47/2020 TOPPRO s.r.o.
Zmluva 18.06.2020 Rámcová zmluva o dielo 46/2020 Správa mest.zele_787H
Zmluva 17.06.2020 Zmluva o dielo. 45/2020 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN.
Zmluva 16.06.2020 Kolektívna zmluva na rok 2020 44/2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Zmluva 16.06.2020 Kúpna zmluva 43/2020 Mestská časť Košice-Staré Mesto 2,382.00€
Zmluva 15.06.2020 Rámcová zmluva o dielo 42/2020 OK-STAY, s.r.o.
Zmluva 12.06.2020 Zmluva o poskytnutí služieb výkonov vodnej záchrannej služby 41/2020 KASAM s r.o.
Zmluva 12.06.2020 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 40/2020 SPOTTY s.r.o
Zmluva 12.06.2020 Zmluva o podnájme stánku Bistra a technického vybavenia 39/2020 SPOTTY s.r. o
Zmluva 12.06.2020 Zmluva o podnájme Bufetu a technického zariadenia 38/2020 FAIR PROMOTION s.r.o.
Zmluva 11.06.2020 Hromadná licenčná zmluva 37/2020 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hodobným dielam.
Zmluva 11.06.2020 Zmluva č. 103/2020 36/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zmluva 11.06.2020 Zmluva č: 104/2020 35/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zmluva 11.06.2020 Darovacia zmluva 34/2020 YOUNG ANGELS ACADEMY,o.z.
Zmluva 10.06.2020 Zmluva o dielo. 33/2020 BS Košice, s.r.o.
Zmluva 10.06.2020 Zmluva o dielo. 32/2020 Lutis s.r.o.