Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 23.04.2018 Zmluva o podnájme časti nehnuteľnosti pre umiestnenie reklamy. 19/2018 Anna Wiravcová
Zmluva 19.04.2018 Zmluva o dielo 17/2018 MENERT s.r.o
Zmluva 19.04.2018 Zmluva o dielo 16/2018 MENERT s.r.o
Zmluva 19.04.2018 Zmluva o dielo 15/2018 MENERT s.r.o
Zmluva 19.04.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv 18/2018 Mesto Košice
Zmluva 06.04.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1021207328 Ing. Igor Hantke - SVB Správa bytov
Zmluva 04.04.2018 Zmluva o reklame. 14/2018 Mesto Košice
Zmluva 27.03.2018 Darovacia zmluva 13/2018 OZ Úsmev s čiarkou
Zmluva 27.03.2018 Zmluva o sprostredkovaní údajov. 12/2018 CORA GEO, s.r.o
Zmluva 06.03.2018 Darovacia zmluva 11/2018 Novorodenec.sk,n.o
Zmluva 19.02.2018 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla. 10/2018 LaGO development s.r.o
Zmluva 13.02.2018 Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a služieb 9/2018 A.R.S s.r.o
Zmluva 13.02.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 7/2018 AUDIT-LD s. r. o.
Zmluva 13.02.2018 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 8/2018 KORYO Taekwondo Slávia UPJŠ Košice
Zmluva 01.02.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1030050728 KOŠICE CROWS
Zmluva 31.01.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1230080328 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Zmluva 26.01.2018 Rámcová zmluva o dielo 6/2018 OK-STAY s.r.o.
Zmluva 24.01.2018 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 3/2018 Združenie technických a športových činností MODEL KLUB VSŽ Košice
Zmluva 18.01.2018 Rámcová zmluva o dielo 5/2018 Konomet s.r.o
Zmluva 16.01.2018 Zmluva o reklame. 4/2018 Progress Promotion Košice, s.r.o
Zmluva 16.01.2018 Zmluva o refakturácii vody RSV 1/2018 Agáta Meszárosová
Zmluva 16.01.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1030264328 SPRAVIS s.r.o.
Zmluva 10.01.2018 Rámcová kúpna zmluva o odbere, preprave a zhodnotení odpadu. 2/2018 D.S.TRADE s.r.o
Zmluva 09.01.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1020170928 PIDES PLUS s.r.o.
Zmluva 09.01.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1011701128 BYTEX Slovensko, s.r.o.
Zmluva 05.01.2018 Rámcová zmluva o dielo 1/2018 STAVCOMP, s.r.o.
Zmluva 27.12.2017 Rámcová zmluva 103/2017 AutoCont SK a.s.
Zmluva 22.12.2017 Rámcová kúpna zmluva 102/2017 MENERT s.r.o
Zmluva 22.12.2017 Rámcová zmluva o dielo 101/2017 LUXON s.r.o.
Zmluva 21.12.2017 Rámcová zmluva o dielo 100/2017 MENERT s.r.o
Zmluva 21.12.2017 Zmluva 99/2017 K 13 - Košické kultúrne centrá
Zmluva 21.12.2017 Rámcová zmluva o dielo 98/2017 Bodroginvest, s.r o
Zmluva 20.12.2017 Zmluva o dielo 97/2017 IPECON s.r.o
Zmluva 19.12.2017 KÚPNA ZMLUVA 96/2017 Tepláreň Košice a.s.
Zmluva 19.12.2017 KÚPNA ZMLUVA 95/2017 Tepláreň Košice a.s.
Zmluva 18.12.2017 Rámcová zmluva o dielo 94/2017 Kulomb spol. s r.o. Slanec
Zmluva 14.12.2017 Rámcová zmluva 93/2017 GoBaKo, s.r.o.
Zmluva 14.12.2017 Dohoda o skončení zmluvy o servisnej činnosti 92/2017 K 13 - Košické kultúrne centrá
Zmluva 14.12.2017 Rámcová zmluva 91/2017 MONTRÚR s.r.o.
Zmluva 14.12.2017 Rámcová zmluva 90/2017 MONTRÚR s.r.o.
Zmluva 13.12.2017 Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok 89/2017 DOXX-Stravné lístky, s.r.o
Zmluva 08.12.2017 Rámcová zmluva 88/2017 MARTEL ENERGO s.r.o.
Zmluva 08.12.2017 Rámcová zmluva 87/2017 ARPOS spol. s r.o.
Zmluva 07.12.2017 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1011207327 JUDr. Beňová Erika
Zmluva 28.11.2017 Zmluva o postúpení práv a povinností 86/2017 ADLEROVA s.r.o.
Zmluva 20.11.2017 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1130223427 MŠ Budapeštianska 1
Zmluva 15.11.2017 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1011501427 VSH development a.s.
Zmluva 13.11.2017 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1040221527 Ing. Marek Varga – SPRÁVA BYTOV
Zmluva 03.11.2017 Zmluva o vykonávaní verejného servisu 85/2017 ALBA bazénová technika, s.r.o.
Zmluva 31.10.2017 Zmluva o dielo č. SK-2017-Z182 84/2017 AutoCont SK a.s.