Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 19.07.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení údžby a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia. 30/2018/1/2019 K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevkova organizácia.
Zmluva 18.07.2019 Zmluva o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. 53/2019 Mesto Košice_
Zmluva 16.07.2019 Zmluva o dielo. 52/2019 Stavcomp, s.r.o.
Zmluva 16.07.2019 Zmluva o dielo. 51/2019 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN.
Zmluva 12.07.2019 Zmluva o dielo. 50/2019 STAVTERM, s.r.o
Zmluva 10.07.2019 Kúpna zmluva 49/2019 Ing.Róbert Šandor
Zmluva 09.07.2019 Zmluva o užívaní vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH-Košice 48/2019 Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva 08.07.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1020180429 BYTEX Slovensko, s.r.o.
Zmluva 08.07.2019 Rámcová kúpna zmluva 47/2019 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o
Zmluva 08.07.2019 Kúpna zmluva 46/2019 CROMATOP, s.r.o.
Zmluva 08.07.2019 Rámcová zmluva o dielo. 45/2019 Správa mestskej zelene
Zmluva 02.07.2019 Zmluva o dielo. 44/2019 DUCI s.r.o.
Zmluva 02.07.2019 Zmluva o dielo. 43/2019 TZB - komplet, s.r.o.
Zmluva 28.06.2019 Darovacia zmluva č.05/2019/ DAR 42/2019 MČ KE - Juh_
Zmluva 26.06.2019 Dodatok k Zmluve o účelovom úvere č. 0921/18/80403 83/2018/1/2019 ČSOB banka ,a.s.
Zmluva 25.06.2019 Zmluva o podnájme plochy 41/2019 SHOPIK s.r.o
Zmluva 25.06.2019 Zmluva o nájme stánku 40/2019 AZIN s.r.o.
Zmluva 25.06.2019 Zmluva o dodávke tovaru spoločnosťou PEPSI-COLA SR 39/2019 PEPSI-COLA SR, s.r.o.
Zmluva 20.06.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1109 o monitorovaní EZS. 482/2010/1/2019 G1 MONITOR, s.r.o.
Zmluva 20.06.2019 Zmluva o postúpení práv a povinností pri prevádzke kúpaliska ČH Košice v roku 2019 38/2019 Mesto Košice_06_1010212116
Zmluva 20.06.2019 Zmluva o poskytovaní služieb. 37/2019 Ultima Ratio, s.r.o. 4,680.00€
Zmluva 19.06.2019 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 36/2019 VAMO s.r.o
Zmluva 19.06.2019 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 35/2019 VAMO s.r.o
Zmluva 18.06.2019 Zmluva o nájme Bistra a technického vybavenia. 34/2019 SEBURGI s.r.o
Zmluva 18.06.2019 Zmluva o budúcej zmluve ZoBZ o dodávke a odbere tepla. 33/2019 BC-Building s.r.o
Zmluva 18.06.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy. ku 35/2018/1/2019 Bytový podnik MK_06_1010020916
Zmluva 13.06.2019 Zmluva o poskytnutí služieb výkonov vodnéj záchrannej služby. 32/2019 KASAM s r.o.
Zmluva 12.06.2019 Zmluva o podnájme stánku a technického vybavenia. 31/2019 ALNEX, s.r.o.
Zmluva 12.06.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1060060429 CASSARUS s.r.o.
Zmluva 12.06.2019 Zmluva o reklame 30/2019 Zoologická záhrada Košice 1,600.00€
Zmluva 12.06.2019 Zmluva o reklame 29/2019 Mesto Košice_
Zmluva 12.06.2019 Zmluva o podnájme plochy 28/2019 Eleonóra Juhászová
Zmluva 07.06.2019 Rámcová zmluva o dielo 27/2019 INVY trade, s.r.o.
Zmluva 07.06.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010081529 Byfos s.r.o.
Zmluva 06.06.2019 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 26/2019 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL
Zmluva 06.06.2019 Hromadná licenčná zmluva 25/2019 Slov.ochr.zv.autorský
Zmluva 05.06.2019 Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie EE 1/2019 TECHNOMONT s.r.o.
Zmluva 05.06.2019 Darovacia zmluva 24/2019 Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom
Zmluva 04.06.2019 Rámcová zmluva o dielo 23/2019 Wilseko s.r.o
Zmluva 04.06.2019 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb. 22/2019 AUDIT-LD s. r. o.
Zmluva 29.05.2019 Kúpna zmluva 20/2019 Marián Buvalič 6,091.00€
Zmluva 28.05.2019 Poistná zmluva č.1110007323 pre poistenie zodpovednosti za škodu. 19/2019 PREMIUM Insurance Company Lim.
Zmluva 22.05.2019 Darovacia zmluva 18/2019 Mestská časť Košice-Kavečany
Zmluva 15.05.2019 Rámcová zmluva o dielo 16/2019 GASKOR s.r.o.
Zmluva 15.05.2019 Rámcová zmluva o dielo 17/2019 GASKOR s.r.o.
Zmluva 09.05.2019 Kúpna zmluva 15/2019 IVAN DŽOMBÁK 946.00€
Zmluva 07.05.2019 Zmluva o refakturácii nákladov zrážkovej vody ZV 1/2019 SVB Južná trieda 38,40,42
Zmluva 06.05.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010215229 BYTEX Slovensko, s.r.o.
Zmluva 02.05.2019 Zmluva o dielo 14/2019 Daniel Repka - DERATEX-EKO
Zmluva 30.04.2019 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1030112429 LIMEA - správa domov, s.r.o.