Aktuality

Oznam - otvorenie mestských kúpalísk- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako správca kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda  oznamuje, že dňa 2.9.2020 sme  ukončili prevádzku kúpalísk vzhľadom na aktuálne počasie, ale aj na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.

Viac aktuálnych informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk - www.kupaliskorumanova.sk  a  www.cervenahviezda.sk.

Obchodná verejná súťaž

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice -   Nad Jazerom.

 

Viac informácií TU

Ukončenie vykurovacieho obdobia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že  dňa 31.05.2020 o 23:59 hod. ukončila vykurovacie obdobie  v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.