Aktuality

Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 17.05.2019 bude dodávka ÚK prerušená.

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na KVP- 4.časť

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice pokračuje v projekte "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP ".  Práce na modernizácií budú prebiehať na uliciach Cottbuská, Wuppertálska, Titogradská.

Dňa 2.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi diela a v priebehu 20. týždňa sa začne s výkopovými prácami. 

Výsledkom realizácie budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. 

Oznam- odstávka dodávky tepla na sídlisku Dargovských hrdinov a sídlisku Ťahanovce

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného rozvodu na Postupimskej ulici bola dňa  06. 12. 2018 od 03:00 hod. prerušená dodávka tepla na  sídlisku Dargovských hrdinov  a na sídlisku Ťahanovce  pre všetky OST.

Dodávka tepla bude obnovená bez obmedzenia okamžite po vykonaní opravy, predpokladáme najneskôr do 24 hod.

Dôvodom je havarijná oprava poruchy horúcovodného rozvodu nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s.

Za spôsobené nepríjemnosti sa občanom ospravedlňujeme.