Odstávky

Havanská
16, 17, 3, 14, 15, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6
Bukurešťská
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 30, 31, 29
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickej časti TÚV v OST, ktorej správu a údržbu zabezpečuje TEHO s.r.o.