Odstávky

Watsonova
1
Národná trieda 39
39
Hlinková
12, 22
Kisdyho
1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19
Komenského
49, 51, 53, 55, 57
Obrancov mieru
2 - KD
Tomášikova
23
Tolstého
17, 19, 21, 23, 25, 27
Obrancov mieru
4, 6, 8, 10, 12, 14
Obrancov mieru
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Park duklianskych obetí
1, 3, 5, 2, 4, 6
Park obrancov mieru
3, 5, 7, 2, 4, 6
Národná trieda
29, 31, 33, 35, 37
Hlinkova
26, 24, 28, 30, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8, 10, 2
Komenského
61, 63, 65, 67, 69, 71
Watsonova
3
Komenského
58
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky primárneho tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s.
Podľa upresnenia dodávateľa sa vzhľadom k závažnosti poruchy čas ukončenia obmedzenia upravuje predbežne na 20:00 hod.