Odstávky

Ždiarska
2,4,6
Ždiarska
8,10,12
Ždiarska
14,16,18
Ždiarska
20,22,24
Ždiarska
7,9
Ždiarska
11,13
Ždiarska
5
Ždiarska
3
Ždiarska
1
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom havarijných prác súvisiacich s odstraňovaním netesnosti na primárnom rozvode (horúcovode) v správe a údržbe TEHO s.r.o.
Za spôsobený diskomfort sa o s p r a v e d l ň u j m e.