Odstávky

Južná trieda
33, 37, 39, 41, 43, 45, 31-OC Astória
Mudroňova
28, 32, 31, 34, 36
Smetanova
11-MŠ
Mudroňova
19, 21, 23
Južná trieda
38, 40, 42
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia dodávky tepla pre ohrev TÚV od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s., závod Košice.
Upresnenie:
1) Následkom situácie (podľa vyjadrenia dodávateľa tepla) sa predpoklad ukončenia opravy posúva z 13:30 hod. na 15:00 hod.
Bauerova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Čordákova
2 - OC ISKRA, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.