Odstávky

Havanská
16, 17, 3, 14, 15, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6
Bukurešťská
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 30, 31, 29
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných opráv technologickej časti ohrevu TÚV v OST TEHO s.r.o.
Poštová
11, 13, 17, 16, 15, 15-poliklinika
Moyzesova
24, 22
Škultétyho
2
Kuzmányho
43
Škultétyho
1
Kuzmányho
35,37,39,41
Vojenská
1,3
Vojenská
13 ŠZŠ
Vojenská
4,6
Vojenská
7,8,9
Vojenská
10,11,12
Vojenská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37-ŠZŠ
Škultétyho
2, 1-Poštová banka
Kuzmányho
35-37, 39, 41, 43
Baštova
4
Dargovská
1, 3
Magurská
1, 3
Kuzmányho
31, 33, 29-potraviny
Zádielska
2 - úrad práce
Karpatská
1, 2, 3, 8, 5, 6
Dargovská
2
Námestie L. Novomeského
1, 3, 5
Magurská
5, 7, 9, 11, 13, 15
Zádielska
1, 3, 12, 4-MŠ
Magurská
2, 4, 6, 8
Kpt. Nálepku
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Kuzmányho
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Floriánska
1
Floriánska
7, 9, 11, 13
Floriánska
17
Floriánska
12, 14
Floriánska
8, 10
Floriánska
4, 6
Kuzmányho
55
Floriánska
2
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia tepla na ohrev TÚV pre OST zo strany nášho dodávateľa MH Teplárenský holding, a. s. závod Košice