Odstávky

Vyhľadať podľa ulice

Zadajte vašu ulicu (napr. Komenského 12)

November

Havarijná odstávka od 7.11.2021 do 7.11.2021 (14:00)

Ulice:

Polárna - 2,4, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Poznámka: Obmedzená dodávka TÚV následkom prerušenia dodávky studenej vody zo strany nášho dodávateľa VVS a.s.

Havarijná odstávka od 6.11.2021 (13:30) do 7.11.2021 (13:00)

Ulice:

Bauerova - 1-MŠ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Jasuschova - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Poznámka: Obmedzenie v dodávke TÚV následkom netesnosti na rozvode v správe TEHO s.r.o. Vzhľadom k náročnosti opravy obmedzenie dodávky TÚV bude pokračovať aj v nasledujúci deň až do odstránenia netesnosti. Za spôsobený diskomfort v dodávke TÚV sa o s p r a v e d l ň u j e m e.