Aktuality

OZNAM TEKO: OPRAVA UKONČENÁ

Košice 23. februára 2011 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. o 19,00 hod. začala s postupným obnovovaním dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach.

Doplňujúce informácie:

OZNAM TEKO: ĎALŠIE DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

Košice 23. februára 2011 – Po ukončení včerajšej opravy na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. začala spoločnosť vo večerných hodinách obnovovať dodávky tepla pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach. Následne však Tepláreň Košice, a. s. zaznamenala ďalšiu netesnosť na Maurerovej ulici. Z tohto dôvodu spoločnosť musela pozastaviť obnovovanie dodávok tepla a vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty pristúpila ku provizórnemu riešeniu.

OZNAM TEKO: DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

V pondelok 21. februára 2011 približne o 20.00 hod. došlo na Postupimskej ulici v Košiciach na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. (TEKO) ku vzniku netesností. Z tohto dôvodu spoločnosť dočasne prerušila dodávky tepla pre zákazníkov TEKO na košických sídliskách Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Zamestnanci spoločnosti po lokalizácii poruchy a vyvretí poruchového úseku začali o 22:30 hod. pracovať na obnovení dodávok tepla pre uvedené sídliská. Dodávky tepla boli obnovené pre väčšinu ulíc približne o 02:15 hod. (22. februára 2011).

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice je opäť k dispozícií všetkým občanom mesta, v úradných hodinách:

Pondelok: 8:00 - 12:00  12:30 - 15:30 hod.

Streda:      8:00 - 12:00   12:30 - 18:00 hod.

Piatok.       8:00 - 12:00   12:30 - 14:30 hod.

 

Telef. kontakt: 055 / 6419389, 0917 457 678

Viac:  http://www.teho.sk/o-nas/kontaktne-miesto

Byty na Golianovej ul.č.33 - Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Košice, že na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk bola dňa 18.1.2011 zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o pridelenie bytov na Golianovej ul. č. 33.

Cena tepla pre rok 2011

Na základe oznámenia (dňa 18.1.2011) o fakturovaných cenách nakupovaného tepla od  spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto  TEHO na Magistráte mesta Košice bude  dočasne zatvorené do 31.1.2011, z dôvodu obsadenia pracoviska č.7 oddelením správy daní MMK  .

Zatiaľ Vás radi privítame  v sídle našej spoločnosti na Komenského ul. 7  v Košiciach, kde bude otvorené Kontaktné miesto od 3.1. 2011.

Za porozumenie ďakujeme.

Úspešný kontrolný audit spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dňa 29. novembra 2010 úspešne absolvovala prvý kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o.

Audítori na základe výsledkov skonštatovali, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 a smerníc OHSAS 18001:2007.

Režim dodávky tepla pre ÚK

Na základe predpokladaného vývoja počasia  bude režim dodávky ÚK od 30.10.2010  realizovaný bez prerušenia do odvolania.

Dispečing TEHO

Spoločne pre Jazero

Spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) a Tepláreň Košice, a.s.