Oznam - odstávka tepla

TEHO s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 27.02.2023 došlo zo strany nášho dodávateľa MHTH Košice od ranných hodín k havarijnému prerušeniu dodávky ÚK a TÚV pre sídlisko Železníky, Alejová, časť sídliska Terasa od kruhového objazdu Moldavská po Magistrát mesta Košice. Od 14:00 ostávajú odstavené už iba OST, ktoré zásobujú teplom ulice Turgenevova, Lomonosovova. Predpoklad ukončenia prác 16:00

TEHO s.r.o. Košice oznamuje, že dňa 27.02.2023 došlo zo strany nášho dodávateľa MHTH Košice od ranných hodín k havarijnému prerušeniu dodávky ÚK a TÚV pre sídlisko Železníky, Alejová, časť sídliska Terasa od kruhového objazdu Moldavská po Magistrát mesta Košice. Oznam budeme priebežne aktualizovať.

Od 14:00 ostávajú odstavené už iba OST, ktoré zásobujú teplom ulice Turgenevova, Lomonosovova. Predpoklad ukončenia prác 24:00

Predpoklad ukončenia prác 16:00