Plánovaná odstávka od 18.8.2022 (5:30) do 18.8.2022 (21:00)

Lomonosovova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Turgenevova
38-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na technologickom zariadení TÚV v OST TEHO s.r.o.