Odstávky

Povstania českého ľudu
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 11-MŠ, 1-OC
Clementisova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Dvorkinova
1, 3, 5, 7-MŠ
Povstania českého ľudu
5, 7, 9
Maurerova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ZŠ
Dvorkinova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Maurerova
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia dodávky studenej vody od nášho dodávateľa SV VVS a.s.