Odstávky

Jazmínová
1, 2, 3, 4, 5, 6
Narcisová
1, 2, 3/A, 3/B, 5/A, 5/B, 7/A, 7/B, 9/A, 9/B
Trieda SNP
57/A, 57/B, 59/A, 59/B
Bernolákova
26-ZUŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na technologickom zariadení TÚV, rozvodoch TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o