Odstávky

Žižkova
23, 25, 27, 29, 31, 33
Jánošíkova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kukučínova
40 - SZŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickom zariadení TÚV v OST, ktorej správu a údržbu zabezpečuje TEHO s.r.o.