Odstávky

Pražská
1, 3, 5, 7, 9
Toryská
10, 12, 14, 16
Muškátová
7- MŠ, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 36, 38
Ružová
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 47-OST
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickej časti TÚV v OST, ktorej správu a údržbu zabezpečuje TEHO s.r.o.