Odstávky

Jasuschova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Bauerova
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác súvisiacich s odstraňovaním netesnosti na rozvode TÚV, ktorý je v správe a údržbe TEHO s.r.o.