Odstávky

Škultétyho; Kuzmányho; Vojenská; Floriánska; Zádielska; Karpatská; Magurská; Dargovská; KFA
kpt. Nálepku
časť L. Novomeského
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia dodávky SV (studenej vody) od nášho dodávateľa VVS a.s.