Odstávky

Nešporova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-MŠ
Trieda SNP
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác súvisiacích s odstraňovaním netesnosti na rozvode v správe TEHO s.r.o.