Odstávky

Na dnešný deň neevidujeme žiadne havarijné alebo plánované odstávky.