Odstávky

Národná trieda
27- ATU adm. Budova, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Tomášikova
24 - OC Beta, 26, 28, 30, 32, 35-Kerko DÚ
Alešovo nábrežie
34, 36, 38
Kustrova
5-kolkáreň
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na technologickom zariadení TÚV v OST TEHO s.r.o.