Zmluva o poskytnutí služieb

Typ
Zmluva
Číslo dokladu
118/2021
Názov dodávateľa / odberateľa
Vivantina s.r.o
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
2120359032
Kód zmluvy
DZ024
Dátum uzatvorenia
02.12.2021
Dátum účinnosti
04.12.2021
Dátum konca platnosti
31.12.2021
Cena bez DPH
15,717.00€
Popis predmetu zmluvy
​Zabezpečenie informačnej kampane k rekonštrucii Mestskej krytej plavárne.