Aktuality

Celosystémová odstávka dodávky tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 14.06.- 16.06.2016 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka dodávky tepla..

OZNAM - Nábeh vykurovania

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 30.9.2015, po 15:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla  cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov.

OZNAM - havarijná odstávka TÚV nášho dodávateľa

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že v dňoch 07.09.2015 od 00:00 hod. do 11.09.2015 do 24:00 hod. bude odstavená dodávka TÚV.

OZNAM- ukončenie prevádzky na Mestskej plavárni

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - prevádzkovateľ kúpaliska Mestská plaváreň na Rumanovej ulici  v Košiciach oznamuje svojim návštevníkom, že oficiálne dňa 2.9.2015 ukončil sezónu na kúpalisku.

Areál plavárne je uzatvorený, bazény sa pripravujú na zazimovanie.

Našim návštevníkom sme sa snažili pripraviť príjemné podmienky pre relax a oddych. Veríme, že sa nám to aj  podarilo.

OZNAM- Mestská plaváreň otvorená dňa 1.9.2015

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že  kúpalisko Mestská plaváreň je pre verejnosť dňa 1.9.2015 (utorok) otvorená od 9:00 hod. do 19:00 hod.

Pre plavcov je otvorené  kúpalisko v čase od 7:30 hod. do 9:00 hod. a  od 17:30 hod. do 19:00 hod.

Srdečne Vás pozývame prísť si vychutnať posledné horúce a slnečné dni a prijemne si oddýchnuť  vpeknom  prostredí nášho kúpaliska.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

OZNAM - Mestská plaváreň - informácia pre plavcov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným oznamuje návštevníkom - plavcom, že kúpalisko Mestská plaváreň bude pre ranné plávanie, v čase od 7:30 hod. do 9:00 hod. a večerné plávanie, v čase od 17:45 hod. do 19:00 hod. otvorené v každom počasí, okrem silných búrok.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

OZNAM- Mestská plaváreň

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 20.6.2015 sa otvoria brány kúpaliska Mestská plaváreň, na Rumanovej ulici v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

OZNAM - celosystémová odstávka tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 16.06.- 18.06.2015 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka dodávky tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní.

Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 18. 05.2015 - dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do odvolania.

O zmenách režimu Vás budeme informovať.

Nábeh dodávky ústredného kúrenia (ÚK)

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 25.9.2014 s postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia (ÚK) pre zmluvných odberateľov.

Spoločnosť TEHO preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a ventily v byte.