Celosystémová odstávka tepla 2022

Na základe oznámenia nášho dodávateľ tepla MH Teplárenský holding, a.s. je celosystémová odstávka tepla plánovaná v termíne 14.6. 2022.

Prerušená dodávka tepla bude pre všetky OST napojené na horúcovodnú tepelnú sieť. Odstávka začína od 00:01 hod. a bude prebiehať maximálne do 24:00 hod. 

Odstávka je plánovaná v zmysle zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.