Bazény

Na kúpalisku sa nachádza:

Plavecký bazén

rozmer: 50 m x 20 m

hĺbka: 1,9 m

teplota vody: 23 - 24 °C

         

Detský a neplavecký bazén

nepravidelný tvar

hĺbka: 0,4m - 1,3 m

teplota vody: 27 - 28 °C